Gällande stödåtgärder

Uppdaterad

Med anledning av coronapandemin infördes flera stöd och bidrag till olika branscher. De flesta av dessa har avslutats. På denna sida listas de stödåtgärder som fortfarande gäller.

Arbetsmarknad

Ändrat socialfondsprogram för insatser för varslade och permitterade

För att möjliggöra insatser för personer som varslats och korttidspermitterats till följd av pandemin gjordes 2020 en ändring av det nationella programmet inom Europeiska socialfonden. Ändringen innebar att 32 miljoner euro omfördelades inom socialfondsprogrammet. De berörda insatserna kan till exempel handla om kompetensutveckling och vägledning för att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden.

Ändrat socialfondsprogram för minskad arbetslöshet

För att motverka arbetslöshet till följd av pandemin gjordes 2021 och 2022 ändringar av det nationella programmet inom Europeiska socialfonden med anledning av EU:s initiativ React-EU. Totalt har programmet tilldelats 293 miljoner euro från EU för 2021–2023 genom detta initiativ. Medlen inriktas på att komplettera och förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken. Målgruppen är främst de som har blivit arbetslösa under pandemin och som behöver rustande och matchande insatser för att snabbt komma i arbete.

Socialförsäkring

Ersättning vid inställd vård eller rehabilitering. Undantag vid prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering gäller till och med den 31 december 2023.
Mer information: Försäkringskassan

Stöd till företag

Med anledning av coronapandemin infördes flera stöd och bidrag till olika branscher. De flesta av dessa har avslutats. Kontakta ansvarig myndighet om du har frågor om ett särskilt stöd. På Skatteverkets webbplats finns exempelvis information om bland annat korttidsarbete, omställningsstöd samt skatteanstånd.
Mer information: Skatteverket