Om hälsovård, sjukvård och äldreomsorg med anledning av covid-19

Coronapandemin har haft stor påverkan på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Här hittar du regeringens beslut och åtgärder med anledning av coronapandemin. Använd filtret längre ned på sidan för att hitta regeringsbeslut, aktuell lagstiftning eller information om en viss åtgärd.

Foto: Regeringskansliet

Nya scenarier för smittspridningen

Torsdagen den 6 maj bjöd socialminister Lena Hallengren in till en pressbrief tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Vid pressbriefen presenterade Johan Carlson bland annat nya scenarier för smittspridningens utveckling de kommande tre månaderna.

En teckenspråkstolkad version finns i pressmeddelandet.

Foto:Regeringskansliet

Fortsatt allvarligt smittläge gör att restriktioner förlängs

Smittspridningen i Sverige befinner sig fortsatt på en hög nivå och läget i sjukvården är allvarligt. Därför förlänger regeringen och Folkhälsomyndigheten ett antal smittskyddsåtgärder ytterligare en tid.

Rosa märke med texten corona
Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset. Foto: Regeringskansliet

Stora budgetsatsningar för att bekämpa smittspridningen av covid-19 och hantera pandemins effekter

Regeringen föreslår en rad åtgärder för att fortsätta bekämpa smittspridningen av covid-19 och hantera dess effekter. Extra medel tillförs kommuner och regioner för åtgärder inom hälso- och sjukvården bland annat när det gäller vaccinationer, testning och smittspårning, sjuktransporter och ersättning för uppskjuten vård och covid-19 relaterad vård. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och IVO får också förstärkta resurser för att hantera pandemin. Medel anslås också för uppföljning av hur den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen efterlevs. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Förslagen är en del av den kommande vårändringsbudgeten samt i den extra ändringsbudget som idag lämnas till Riksdagen

Grafik/Regeringskansliet

Frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen

Regeringen ser behov av att stärka den långsiktiga beredskapen vid en eventuellt fortsatt allvarlig smittspridning hösten 2021. Regeringen har därför remitterat en promemoria med förslag om förlängningar av den tillfälliga covid-19-lagen samt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Båda lagarna föreslås fortsätta gälla till utgången av januari 2022.

Foto: Jonas Lindkvist/DN/TT

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Det pågår ett intensivt arbete inför kommande vaccinering mot covid-19. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset . Det gäller ersättning för karensavdrag (karensdag), slopat krav på läkarintyg och sjuklön.

Innehåll om hälsovård, sjukvård och äldrevård under coronapandemin

Prenumerera

Totalt 405 träffar.