Frågor och svar om Socialdepartementets arbete med coronapandemin

Uppdaterad

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om coronapandemin som kommit till Socialdepartementet.

Foto: TT/Jeppe Gustafsson

Frågor och svar

Folkhälsomyndigheten uppdaterar antal smittade, antal rapporterade dödsfall och antal som vårdas inom intensivvården.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad som är aktuellt när det gäller testning för corona i dagsläget.  

För frågor om det är aktuellt för dig att testa dig för covid-19, gå in på 1177 Vårdguiden och välj den region som du bor i.

1177.se

Folkhälsomyndighetens webbplats

Socialstyrelsen stödjer kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänsten, inklusive äldreomsorg, i arbetet mot covid-19 och tillhandahåller utbildningar, informationsmaterial och vägledning. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en särskild vägledning för smittspårning och testning på äldreboenden.

Läs mer om att förebygga smittspridning på Folkhälsomyndighetens webbplats

Utbildning och informationsmaterial på Socialstyrelsens webbplats

Regeringen har beslutat om flera åtgärder i socialförsäkringarna med anledning av covid-19.

Läs frågor och svar på sidan om socialförsäkringar

 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har följt det epidemiologiska läget, belastningen på hälso- och sjukvården samt vaccinationstäckningen under pandemin för att säkerställa att de restriktioner som behövts införts samt avvecklats när de inte längre behövts.

Den 9 februari 2022 togs merparten av restriktionerna bort.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Svenska myndigheter informerar också samlat på:

Krisinformation.se

Ansvaret har delats av många olika aktörer. Regeringen har skapat förutsättningar genom lagstiftning, uppdrag till myndigheterna, inriktningsbeslut, bemyndiganden och genom ekonomiska medel.

Myndigheterna har expertis och har utformat råd och rekommendationer, vissa har också haft i uppdrag att utöva tillsyn och utfärda föreskrifter.

Regionerna har ansvarat för hälso- och sjukvården och kommunerna för exempelvis äldreomsorg och hemtjänst. Länsstyrelserna har spelat en viktig regional roll, de kan anta föreskrifter, utöva tillsyn och ansvara för regional samordning.

Varje person har också haft ett personligt ansvar att följa de nationella rekommendationerna om att hålla avstånd, undvika onödiga sociala kontakter, tvätta händerna och arbeta hemifrån vid de tidpunkter dessa rekommendationer har gällt.