Om skola och utbildning med anledning av covid-19

Här finns samlad information om regeringens beslut och åtgärder inom skola och utbildning med anledning av coronapandemin. Använd filtret längre ned på sidan för att hitta regeringsbeslut eller information om ett visst politiskt område.

Foto: CSN

Fribeloppet för studerande slopas under hela 2021

Det finns ett fortsatt behov av att studerande ska kunna arbeta och avlasta i vården och andra samhällsbärande verksamheter med anledning av covid-19-pandemin. I den åttonde extra ändringsbudgeten för 2021 föreslår regeringen medel för att förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet till och med den 31 december 2021.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Rekommendation om distansundervisning för vuxna upphör

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att högre utbildning, kommunal vuxenutbildning och annan utbildning för vuxna sker på distans som utgångsläge upphör från och med den 1 juni.

Foto: Johnér Bildbyrå

Möjlighet till lovskola efter avslutad gymnasieutbildning förlängs

Under covid-19-pandemin har möjlighet till lovskola fått särskilt stor betydelse för att elever ska kunna ta igen förlorade kunskaper och moment som inte har kunnat genomföras. Regeringen förlänger nu de tillfälliga statsbidragsvillkor som bland annat gör det möjligt att anordna lovskola för elever som har avslutat gymnasieskolan utan examen.

Foto: Daniel Stridh

Frågor och svar om studentfiranden 2021

Hur anordnar man ett smittsäkert studentfirande? Får familj och vänner vara med på studentavslutningen? Varför får man inte åka studentflak i år? Många undrar hur årets studentfiranden kommer att påverkas av pandemin. Här finns svar på några av de frågor som har ställts till Utbildningsdepartementet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringens åtgärder och beslut under pandemin

Covid-19-pandemin är en kris för hela världen och en prövning både för det svenska samhället och för oss som individer. Regeringen har vidtagit åtgärder och fattat beslut för att minska de negativa effekterna för individer och samhälle.

Om skola och utbildning med anledning av coronapandemin

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 199 träffar.