Omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare

Publicerad

Samlad information: Omsättningsstödet till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare riktar sig till handelsbolag som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Omsättningsstödet omfattar tiden mars 2020-februari 2021. Reglerna träder i kraft den 29 mars 2021 och stödet kan sökas från denna dag.

Regeringen har meddelat att stödet kommer att förlängas till att även omfatta mars-juni 2021.

Omsättningsstöd till handelsbolag inklusive kommanditbolag med minst en fysisk person som delägare

För att stötta handelsbolag som inte kunnat dra nytta av övriga stödåtgärder och för att hjälpa dem att överbrygga de ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19-pandemin har regeringen infört ett särskilt omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare. Stödet omfattar tiden mars 2020-februari 2021. 

Stödet är indelat i flera olika stödperioder: mars-april 2020, maj 2020, juni-juli 2020, augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021.

De nya reglerna träder ikraft den 29 mars 2021. Stödet kan sökas från den 29 mars till den 15 juni 2021.

Omsättningsstödet till handelsbolag med minst en fysisk person som  delägare kommer att förlängas till att även omfatta tiden mars-april 2021.

Omsättningsstöd till handelsbolag för mars – juli 2020

Stödet riktar sig till handelsbolag som drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Stödet omfattar tre olika stödperioder. För stödperioden mars – april 2020 ska handelsbolaget ha tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgjordes av motsvarande period 2019. För stödperioden maj är motsvarande nivå 40 procent och för stödperioden juni – juli är nivån 50 procent.

Som förutsättning för stödet gäller att nettoomsättningen under 2019 uppgick till minst 200 000 kronor per delägare i handelsbolaget. Stöd lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet. För tiden mars – juli lämnas stöd med maximalt 120 000 kronor per fysisk person som är delägare i handelsbolaget.

Omsättningsstöd till handelsbolag för augusti-oktober 2020

För stödperioden augusti – oktober 2020 ska handelsbolaget ha tappat minst 40 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgörs av motsvarande period 2019.

För perioden augusti-oktober lämnas stöd med 75 procent av omsättningstappet. Omsättningskravet för 2019 är 200 000 kronor per delägare i handelsbolaget.

För stödperioden augusti – oktober uppgår det maximala stödet per fysisk person som är delägare i handelsbolaget till 72 000 kronor.

Omsättningsstöd till handelsbolag för november 2020-februari 2021

För stödperioderna november – december 2020 respektive januari – februari 2021 ska handelsbolaget ha tappat minst 40 procent i omsättning jämfört med referensperioderna som utgörs av motsvarande perioder 2019.

Stödnivån i stödet förstärks från och med stödperioden november – december 2020. Stödnivån kommer att vara 90 procent av omsättningstappet. Detta görs mot bakgrund av de skärpta restriktioner som infördes i november 2020 för att begränsa smittspridningen och som kan få ytterligare negativa ekonomiska konsekvenser för små företag.

Från och med november 2020 är omsättningskravet för 2019 180 000 kronor per delägare i handelsbolaget.

För stödperioden november – december 2020 kan stöd utgå med maximalt 48 000 kronor. Detsamma gäller för stödperioden januari – februari 2021.

Ikraftträdande och ansökningsperiod

De nya reglerna träder ikraft den 29 mars 2021. Stödet kan sökas från den 29 mars till den 15 juni 2021.

Omsättningsstöd till handelsbolag för mars–april 2021

Till följd av den fortsatta spridningen av coronaviruset i samhället och de åtgärder som vidtas för att minska smittspridningen kommer omsättningsstödet till handelsbolag att förlängas till att också omfatta mars-april 2021.

För att kunna söka stöd för mars-april 2021 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till ett takbelopp.  

Förlängningen av omsättningsstödet till handelsbolag kräver förberedelser, bl.a. i form av nya förordningar som reglerar förutsättningarna för förlängningen av stödet. Det innebär att det blir ytterligare en ny ansökningsomgång för det förlängda omsättningsstödet till handelsbolag, efter det att riksdagen har fattat nödvändiga beslut och ytterligare en ny förordning har tagits fram.

Omsättningsstöd till handelsbolag för maj – juni 2021

För att rädda fler jobb och företag kommer omsättningsstödet till handelsbolag att även förlängas med månaderna maj och juni 2021. Maj och juni 2021 kommer att utgöra två olika stödperioder och stöden ska kunna sökas av handelsbolag som har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019.

Handläggning av stöden

Länsstyrelserna handlägger, beslutar samt svarar på alla frågor om  det särskilda omsättningsstödet riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en fysisk delägare.

Boverket tillhandahåller e-tjänst för ansökan och betalar ut beviljat stöd.

Frågor och svar

Handelsbolag och kommanditbolag med minst en fysisk person som delägare kan ansöka om stödet.

Stödet kan sökas under tiden 29 mars – 15 juni 2021.

Länsstyrelserna handlägger, beslutar samt svarar på alla frågor om stödet. 

För stödperioderna mars–april, maj och juni-juli kan man få maximalt 120 000 kronor.

För stödperioden augusti-oktober 2020 kan man få maximalt 72 000 kronor.

För stödperioden november-december 2020 kan man få maximalt 48 000 kronor.

För stödperioden januari-februari 2021 kan man få maximalt 48 000 kronor.

För stödperioden mars – april 2020 ska handelsbolaget ha tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgjordes av motsvarande period 2019. För stödperioden maj är motsvarande nivå 40 procent och för stödperioden juni – juli är nivån 50 procent.

Som förutsättning för stödet gäller att nettoomsättningen under 2019 uppgick till minst 200 000 kronor per delägare i handelsbolaget. Stöd lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet.

För stödperioden augusti-oktober 2020 ska man haft ett omsättningstapp på 40 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning om 200 000 kronor för 2019 per delägare i handelsbolaget. Stöd lämnas med 75 procent av omsättningstappet.

För stödperioden november-december 2020 ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning om 180 000 kronor för 2019 per delägare i handelsbolaget. Stöd lämnas med 90 procent av omsättningstappet.

För stödperioden januari-februari 2021 ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning om 180 000 kronor för 2019 per delägare i handelsbolaget. Stöd lämnas med 90 procent av omsättningstappet.

För mars och april 2021 ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning om 180 000 kronor för 2019 per delägare i handelsbolaget. Stöd lämnas med 90 procent av omsättningstappet.

För maj och juni 2021 ska man ha haft ett omsättningstapp på 30 procent jämfört med motsvarande månader 2019.

Ansökan kommer att kunna göras så fort beslut fattats om de nya reglerna och de har trätt i kraft. Regeringen arbetar för att de nya reglerna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.