Omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare

Publicerad

Samlad information: Omsättningsstödet till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare riktar sig till handelsbolag som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Omsättningsstödet till handelsbolag infördes i mars 2021 och omfattar initialt tiden mars 2020-februari 2021. Stödet har därefter förlängts till att även omfatta tiden mars-juni 2021.

Regeringen har meddelat att stödet kommer att förlängas till att även omfatta juli-september 2021.

Omsättningsstöd till handelsbolag inklusive kommanditbolag med minst en fysisk person som delägare

För att stötta handelsbolag som inte kunnat dra nytta av övriga stödåtgärder och för att hjälpa dem att överbrygga de ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19-pandemin har regeringen infört ett särskilt omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare. Stödet omfattar tiden mars 2020-februari 2021 och mars-juni 2021. 

Stödet är indelat i flera olika stödperioder.

Omsättningsstöd till handelsbolag för mars – juli 2020

Stödet riktar sig till handelsbolag som drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Stödet omfattar tre olika stödperioder. För stödperioden mars – april 2020 ska handelsbolaget ha tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgjordes av motsvarande period 2019. För stödperioden maj är motsvarande nivå 40 procent och för stödperioden juni – juli är nivån 50 procent.

Som förutsättning för stödet gäller att nettoomsättningen under 2019 uppgick till minst 200 000 kronor per delägare i handelsbolaget. Stöd lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet. För tiden mars – juli lämnas stöd med maximalt 120 000 kronor per fysisk person som är delägare i handelsbolaget.

Omsättningsstöd till handelsbolag för augusti-oktober 2020

För stödperioden augusti – oktober 2020 ska handelsbolaget ha tappat minst 40 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgörs av motsvarande period 2019.

För perioden augusti-oktober lämnas stöd med 75 procent av omsättningstappet. Omsättningskravet för 2019 är 200 000 kronor per delägare i handelsbolaget.

För stödperioden augusti – oktober uppgår det maximala stödet per fysisk person som är delägare i handelsbolaget till 72 000 kronor.

Omsättningsstöd till handelsbolag för november 2020-februari 2021

För stödperioderna november – december 2020 respektive januari – februari 2021 ska handelsbolaget ha tappat minst 40 procent i omsättning jämfört med referensperioderna som utgörs av motsvarande perioder 2019.

Stödnivån i stödet förstärks från och med stödperioden november – december 2020. Stödnivån kommer att vara 90 procent av omsättningstappet. Detta görs mot bakgrund av de skärpta restriktioner som infördes i november 2020 för att begränsa smittspridningen och som kan få ytterligare negativa ekonomiska konsekvenser för små företag.

Från och med november 2020 är omsättningskravet för 2019 180 000 kronor per delägare i handelsbolaget.

För stödperioden november – december 2020 kan stöd utgå med maximalt 48 000 kronor. Detsamma gäller för stödperioden januari – februari 2021.

Ikraftträdande och ansökningsperiod (mars 2020-februari 2021)

Reglerna trädde ikraft den 29 mars 2021. Stödet kan sökas från den 29 mars till den 15 juni 2021.

Omsättningsstöd till handelsbolag för mars–juni 2021

Till följd av den fortsatta spridningen av coronaviruset i samhället och de åtgärder som vidtas för att minska smittspridningen kommer omsättningsstödet till handelsbolag att förlängas till att också omfatta mars-juni 2021.

För att kunna söka stöd för mars-juni 2021 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kr per månad och delägare i handelsbolaget.

Ikraftträdande och ansökningsperiod (mars-juni 2021)

De nya reglerna träder ikraft den 1 juli 2021. Stödet kan sökas från den 1 juli till den 15 september 2021.

Handläggning av stöden

Länsstyrelserna handlägger, beslutar samt svarar på alla frågor om  det särskilda omsättningsstödet riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en fysisk delägare.

Boverket tillhandahåller e-tjänst för ansökan och betalar ut beviljat stöd.

Frågor och svar

Handelsbolag och kommanditbolag med minst en fysisk person som delägare kan ansöka om stödet.

Stödet kan sökas under tiden 29 mars – 15 juni 2021.

Stödet kan sökas under tiden 1 juli – 15 september 2021.

Länsstyrelserna handlägger, beslutar samt svarar på alla frågor om stödet. 

För stödperioderna mars–april, maj och juni-juli kan man få maximalt 120 000 kronor.

För stödperioden augusti-oktober 2020 kan man få maximalt 72 000 kronor.

För stödperioden november-december 2020 kan man få maximalt 48 000 kronor.

För stödperioden januari-februari 2021 kan man få maximalt 48 000 kronor.

För stödperioderna mars, april, maj och juni 2021 kan man få maximalt 24 000 kronor per månad.

För stödperioden mars – april 2020 ska handelsbolaget ha tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgjordes av motsvarande period 2019. För stödperioden maj är motsvarande nivå 40 procent och för stödperioden juni – juli är nivån 50 procent.

Som förutsättning för stödet gäller att nettoomsättningen under 2019 uppgick till minst 200 000 kronor per delägare i handelsbolaget. Stöd lämnas med 75 procent av det faktiska omsättningstappet.

För stödperioden augusti-oktober 2020 ska man haft ett omsättningstapp på 40 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning om 200 000 kronor för 2019 per delägare i handelsbolaget. Stöd lämnas med 75 procent av omsättningstappet.

För stödperioden november-december 2020 ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning om 180 000 kronor för 2019 per delägare i handelsbolaget. Stöd lämnas med 90 procent av omsättningstappet.

För stödperioden januari-februari 2021 ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning om 180 000 kronor för 2019 per delägare i handelsbolaget. Stöd lämnas med 90 procent av omsättningstappet.

För mars-juni 2021 ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning om 180 000 kronor för 2019 per delägare i handelsbolaget. Stöd lämnas med 90 procent av omsättningstappet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.