Råd och information gällande det nya coronaviruset - länkar till myndighetssidor

Publicerad

Information om genomförande av de åtgärder regeringen presenterat finns hos ansvariga myndigheter. På denna sida har Regeringskansliet samlat var du hittar information om din fråga hos de olika myndigheterna. Kontaktuppgifter hittar du hos respektive myndighet.

Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndigheten samordnar det nationella smittskyddet och uppdaterar lägesbild dagligen.

Regeringens ansvar vid kris

Grundläggande för svensk krisberedskap är att de myndigheter som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden också har ansvar för verksamheten under en kris.

Regeringen fattar de beslut som krävs för att underlätta arbetet med att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset och att motverka effekterna av smittspridningen i samhället.