Regeringens plan för smittskyddsåtgärder

Under den pågående covid-19-pandemin ser regeringen kontinuerligt över vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa smittspridningen och minska belastningen på hälso- och sjukvården. Här kan du läsa om regeringens plan för smittskyddsåtgärder. Regeringen vill genom denna plan skapa ökad transparens och tydlighet kring eventuella åtgärder