Regeringens plan för smittskyddsåtgärder

Under covid-19-pandemin har regeringen kontinuerligt sett över vilka åtgärder som behövt vidtas för att begränsa smittspridningen och minska belastningen på hälso- och sjukvården. Här finner du de planer som tagits fram i olika skeden av pandemin.

  • Merparten av restriktionerna mot covid-19 tas bort den 9 februari 2022

    Den 9 februari 2022 påbörjas avvecklingen av åtgärderna mot covid-19. Då tas bland annat krav på deltagartak och andra uttryckta deltagarbegränsningar, till exempel krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap bort, liksom möjligheten till användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.