Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Regeringen har tagit fram en plan för hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits till allmänheten under pandemin kan anpassas och helt upphävas. Det är nu dags att steg för steg återgå till en mer normal vardag.

 • Plan för avveckling av restriktioner i fem steg

  Översiktsbild plan
  Restriktionerna kommer att avvecklas i fem steg. Första steget inleddes den 1 juni, det andra inleds den 1 juli, det tredje den 15 juli, det fjärde i september på ännu ej fastställt datum och för det femte är varken datum eller månad fastställd. Bild: Regeringskansliet

 • Den 27 maj presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin.

  Steg 1 av regeringens plan för avveckling av restriktioner
  Steg 2 av regeringens plan för avveckling av restriktioner
  Steg 3 av regeringens plan för avveckling av restriktioner
  Steg 4 av regeringens plan för avveckling av restriktioner
  Steg 5 av regeringens plan för avveckling av restriktioner

 • Regeringens plan för avveckling av restriktioner

 • Steg 1

  Bild: Regeringskansliet

 • Steg ett inleddes den 1 juni och innebär bland annat:

  • Nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • Tivolin egleras som nöjesparker och liknande anläggningar, och marknader kommer regleras som handelsplatser.
  • Serveringsställens öppettider förlängs till klockan 22.30.
  • När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer mindre läger och avråds cuper inte längre för barn och unga. Matcher och tävlingar även för vuxna tillåts utomhus.
  • Rådet om distansundervisning för utbildning för vuxna tas bort så att en större andel av sådan utbildning kan ske på plats.

  27 maj 2021 - Artikel: Regeringens plan för avveckling av restriktioner

  27 maj 2021 - Pressmeddelande: Pressträff med statsminister Stefan Löfven, miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund, socialminister Lena Hallengren och utbildningsminister Anna Ekström

  28 maj 2021 - Pressmeddelande: Digital pressbriefing med anledning av beskedet om utbildning för vuxna

  28 maj 2021 - Pressmeddelande: Rekommendation om distansundervisning för lärosäten och andra anordnare av utbildning för vuxna upphör

 • Regeringens plan för avveckling av restriktioner

 • Steg 2

  Bild: Regeringskansliet

 • Steg två, som beräknas träda i kraft omkring 1 juli, innebär bland annat:

  • Deltagartak höjs för privata sammankomster samt ännu ett steg införs för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer bland annat råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet att tas bort i sin helhet.
  • Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort.
  • Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, men det är fortsatt bättre att ses utomhus.
  • Råd till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske. Dessa ska fortsättningsvis ske utan trängsel.
 • Regeringens plan för avveckling av restriktioner

 • Steg 3

  Bild: Regeringskansliet

 • Steg tre, som preliminärt beräknas inträda 15 juli, innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas bort.

 • Regeringens plan för avveckling av restriktioner

 • Steg 4

  Bild: Regeringskansliet

 • Steg fyra beräknas till september och innebär bland annat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort. Restriktionerna för restaurangnäringen lättas också, bland annat avseende storlek på sällskap.

 • Regeringens plan för avveckling av restriktioner

 • Steg 5

  Bild: Regeringskansliet

 • Steg fem innebär att kvarvarande restriktioner lyfts. Detta handlar bland annat om trängselregler som gäller för handelsplatser samt kultur- och fritidsverksamhet.

  Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro arbetar på plats är nödvändig tas bort. Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd kopplade till att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien. Det är ännu inte fastställt när steg fem kan inträda.