Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Regeringen har tagit fram en plan för hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits till allmänheten under pandemin kan anpassas och helt upphävas. Anpassningar av restriktionerna ska ske på ett smittsäkert, förutsägbart och hållbart sätt genom att dessa sker successivt med fortsatt beredskap för att vid behov vidta åtgärder och skärpa restriktionerna vid ett förändrat och försämrat läge.

 • Plan för avveckling av restriktioner i fem steg

  Ändrade restriktioner
  Restriktionerna kommer att avvecklas i fem steg. Första steget inleddes den 1 juni, det andra den 1 juli, det tredje den 15 juli, det fjärde den 29 september och för det femte är varken datum eller månad fastställd. Bild: Regeringskansliet

 • Den 27 maj presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin.

  Steg 1 av regeringens plan för avveckling av restriktioner
  Steg 2 av regeringens plan för avveckling av restriktioner
  Steg 3 av regeringens plan för avveckling av restriktioner
  Steg 4 av regeringens plan för avveckling av restriktioner
  Steg 5 av regeringens plan för avveckling av restriktioner

 • Regeringens plan för avveckling av restriktioner

 • Steg 1

  Bild: Regeringskansliet

 • Steg ett inleddes den 1 juni och innebär bland annat:

  • Nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • Tivolin regleras som nöjesparker och liknande anläggningar, och marknader kommer regleras som handelsplatser.
  • Serveringsställens öppettider förlängs till klockan 22.30.
  • När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer mindre läger och cuper inte längre avrådas för barn och unga. Matcher och tävlingar även för vuxna tillåts utomhus.
  • Rådet om distansundervisning för utbildning för vuxna tas bort så att en större andel av sådan utbildning kan ske på plats.

  27 maj 2021 - Artikel: Regeringens plan för avveckling av restriktioner

  27 maj 2021 - Pressmeddelande: Pressträff med statsminister Stefan Löfven, miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund, socialminister Lena Hallengren och utbildningsminister Anna Ekström

  28 maj 2021 - Pressmeddelande: Digital pressbriefing med anledning av beskedet om utbildning för vuxna

  28 maj 2021 - Pressmeddelande: Rekommendation om distansundervisning för lärosäten och andra anordnare av utbildning för vuxna upphör

 • Regeringens plan för avveckling av restriktioner

 • Steg 2

  Bild: Regeringkansliet

 • Den 28 juni informerade regeringen om att steg två kan inledas som planerat den 1 juli. Det innebär nu bland annat:

  • Deltagartak höjs för privata sammankomster. För inomhusarrangemang kan upp till 50 deltagare tillåtas. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus gäller maximalt 600 deltagare utan anvisad sittplats, respektive 3 000 deltagare som anvisas en sittplats.
  • Om anordnaren har möjlighet att dela upp lokalen, området eller utrymmet i tillräckligt stora sektioner så att deltagare kan hålla smittsäkert avstånd och så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till arrangemanget, så gäller deltagartaken för varje sektion.
  • 50 personer får vistas i lokaler, utrymmen och områden som hyrs ut till privata sammankomster.
  • 900 idrottsutövare kan delta i motionslopp och liknande idrottstävlingar utomhus och samtidigt görs justeringar som innebär att deltagartaket enbart gäller i start- och målområdet.
  • För demonstrationer utomhus tillåts upp till 1 800 deltagare.
  • Regeringen avser fatta beslut om att upphäva reglerna om passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik från och med den 15 juli.
  • Mässor ska regleras på ett liknande sätt som regeringen tidigare valt att hantera reglerna för marknader och stadigvarande tivolinöjen.

  När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller bland annat:

  • Råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet tas bort i sin helhet.
  • Regleringen av öppettider försvinner för serveringsställen. Även begränsningen på storlek på sällskap på uteserveringar slopas. Inomhus ökas den maximala storleken på sällskap till åtta personer. Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus. (Rättelse: Denna punkt är uppdaterad med ny text den 29 juni*)
  • Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, men det är fortsatt bättre att ses utomhus.
  • Råd till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor med mera på distans lättas upp på så sätt att dessa kan ske. Dessa ska fortsättningsvis ske utan trängsel.

  * (Rättelse. Tidigare lydelse publicerad 28 juni: Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare, och regleringen på serveringsställen utomhus rörande maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort.)

  Mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Artikel: Anpassning av restriktioner från 1 juli

 • Regeringens plan för avveckling av restriktioner

 • Steg 3

  Bild: Regeringskansliet

 • Den 12 juli informerade regeringen om att steg tre kan inledas som planerat den 15 juli. Det innebär nu bland annat:

  • Begränsningarna i långväga kollektivtrafik tas bort.
  • Kommuners möjlighet att förbjuda tillträde till platser där trängsel kan uppstå upphävs.

  När det gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller bland annat:

  • Regleringen om ett visst antal kvadratmeter per person för handelsplatser, gym, museer, nöjesparker med mera tas bort.
  • Råden om hur exempelvis nöjesparker ska placera sällskap i åkattraktioner tas bort.
  • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Det gäller både inomhus och utomhus.

  Mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

 • Regeringens plan för avveckling av restriktioner

 • Steg 4

  Bild: Regeringskansliet

 • Steg fyra inleddes den 29 september och innebär bland annat att:

  • deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
  • de kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

  I linje med regeringens plan för avveckling av restriktioner har Folkhälsomyndigheten dock tidigare fört fram att vissa särskilda regleringar möjligtvis kan behövas när det gäller mycket stora allmänna sammankomster och offentliga tillställningar även fortsättningsvis (läs mer i artikeln Fler restriktioner tas bort från och med den 29 september).

  Artikel: Restriktioner tas bort men covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

  Det här gäller från och med den 29 september, Folkhälsomyndighetens webbplats

  Pressmeddelande: Beslut om vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller från 1 december 2021

  Nya åtgärder för att minska spridning av covid-19, Folhälsomyndighetens webbplats

  Aktuell information om covid-19 på krisinformation.se

 • Regeringens plan för avveckling av restriktioner

 • Steg 5

  Bild: Regeringskansliet

 • Steg fem innebär att kvarvarande restriktioner lyfts.