Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Publicerad

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen föreslår regeringen att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs fram våren 2020 återinförs för ytterligare tre månader, januari-mars 2021. Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin. Det föreslagna återinförda stödet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Frågor och svar

Lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för vissa hyresgäster under perioden 1 januari till 31 mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

På motsvarande sätt som gällde för perioden april-juni 2020 föreslås stödet riktas till företag i detaljhandeln samt till hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Lista: Föreslagna branscher att ta emot hyresstöd

En överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen om rabatt på hyran ska ha tecknats senast den 31 mars.

Stöd får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden.

Det kommer att finnas ett takbelopp för stödet vilket under den förra perioden var 800 000 euro. När stödets storlek bestäms ska hänsyn tas till de stöd som beviljats andra hyresvärdar för samma hyresgäst eller till ett annat företag i samma koncern som hyresgästen.

Regeringen arbetar för att stödet ska komma på plats så snart som möjligt, men eftersom det handlar om statsstöd måste det godkännas av EU-kommissionen. Ansökan kommer att kunna göras så fort de nya reglerna träder i kraft.

Under den förra perioden för hyresstöd, april-juni 2020, skulle ansökan ha lämnats in senast den 31 augusti, alltså inom två månader efter hyresperiodens slut.

Riksdagen förväntas besluta om budgeten för ändamålet i slutet av februari.

Som under den förra stödperioden kommer länsstyrelserna och Boverket att handlägga stödet. Vänd dig alltså till dessa myndigheter om du har frågor.

Till följd av den ökade smittspridningen i samhället och de negativa ekonomiska konsekvenser som det innebär för många företag föreslår regeringen att det statliga stödet för lokalhyreskostnader återinförs. På motsvarande sätt som gällde för perioden april-juni 2020 föreslås stödet riktas till företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Den fullständiga listan på branscher som föreslås omfattas av det återinförda stödet publiceras på denna sida.

Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 januari till 31 mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. I övrigt följer hyresstödet tidigare konstruktion.

Regeringen arbetar nu för att stödet ska komma på plats så snart som möjligt, men då det handlar om statsstöd måste satsningen först godkännas av EU-kommissionen.

Regeringen kommer att återkomma med ytterligare information om stödets utformning och kommande ansökningsförfarande.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.