Regeringens arbete mot felaktiga utbetalningar och brottslighet i välfärdssystemen

I Sverige gör de allra flesta rätt för sig men det förekommer tyvärr fusk, felaktiga utbetalningar och ett systematiskt utnyttjande. Regeringen har föreslagit och genomfört flera lagskärpningar och rustat svenska myndigheter med mer pengar och nya verktyg. Det gör att arbetet mot brottslighet och felaktiga utbetalningar i välfärden kan bedrivas mer systematiskt och effektivt än tidigare. Den som har rätt till bidrag eller ersättning ska få det, men inte en krona ska gå till den som fuskar.

Aktuellt

  • Regeringen vill förhindra fusk med lönegarantin

    Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att se över regelverket som styr den statliga lönegarantin, det vill säga den ersättning som anställda kan få när ett företag försätts i konkurs eller genomgår en rekonstruktion. Uppskattningsvis rör det sig om hundratals miljoner kronor som betalas ut felaktigt genom lönegarantisystemet varje år. Skatteverket ska bland annat titta på vad som krävs för att myndigheten ska kunna ta över ansvaret för lönegarantin från länsstyrelserna och lämna förslag på åtgärder för att effektivisera kontrollen och hindra felaktiga utbetalningar.

  • Ann-Christin Nykvist blir ordförande för Rådet för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

    Regeringen har idag utsett Ann-Christin Nykvist till ordförande för Rådet för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Förordnandet gäller från och med den 1 november 2021 till och med den 31 december 2023.

Illustration: Regeringskansliet

Aktuella utredningar och beslutade regeländringar

En viktig del av regeringens arbete för att bekämpa brottslighet och felaktiga utbetalningar i välfärden är att hela tiden se över reglerna för att täppa till luckor i lagen som kriminella kan missbruka.

Illustration: Regeringskansliet

Åtgärder för att utveckla arbetet och stärka samarbetet mellan myndigheter

Välfärdsbrottsligheten sker ibland organiserat mot flera olika myndigheter samtidigt och kriminella försöker hitta nya vägar att kringgå reglerna. Därför måste myndigheterna kunna samarbeta effektivt och tillsammans ta fram nya metoder som förebygger, upptäcker och stoppar brottslighet.

Illustration: Regeringskansliet

Ansvariga ministrar om regeringens arbete

Några myndigheter och välfärdssystem är särskilt viktiga i kampen för att bekämpa välfärdsbrottsligheten. Här berättar sex ministrar med ansvar för olika myndigheter och politikområden om arbetet mot felaktiga utbetalningar och brottslighet i välfärdsystemen.

Innehåll om regeringens arbete mot felaktiga utbetalningar och brottslighet i välfärdsystemen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 49 träffar.