Foto: Johnér bildbyrå

Regeringens åtgärder för fler lärare

Regeringens arbete har som mål att alla barn och elever ska få möta kunniga och kompetenta lärare och förskollärare oavsett var i landet de bor. Det är så vi lägger grunden för en jämlik kunskapsskola och ett starkt samhälle. Arbetet för fler lärare är en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor. Vi har idag en lärarbrist och Skolverkets lärarprognos visar att det fortsatt kan komma att vara en brist på lärare och förskollärare framöver. Regeringen arbetar därför aktivt på flera fronter och tillsammans med flera aktörer för att lösa problemet.

Ansvariga statsråd
Anna Ekström
Lina Axelsson Kihlblom
Ansvariga departement
Utbildnings­departementet
Lärare vid vuxenutbildning skriver på tavlan.
Vuxenutbildning vid ABF. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Så många lärare behövs

Regeringen har gjort flera satsningar för att göra läraryrket mer attraktivt och arbetet har gett resultat: många har fått högre lön, lärare lägger mindre tid på administration, möjligheterna att studera till lärare har ökat och intresset för lärarutbildningarna är stort och har ökat. Trots det behöver Sverige ännu fler lärare vilket kräver fortsatt arbete.

Förskollärare och förskolebarn på Sofia Småbarnsskola.
Förskollärare och förskolebarn på Sofia Småbarnsskola. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Så arbetar regeringen för att lösa lärarbristen

Regeringen har genomfört en rad åtgärder för att öka intresset för lärarutbildningarna och för att öka antalet behöriga lärare och har bland annat gjort en stor utbyggnad av lärarutbildningarna i hela landet. Insatserna har gett resultat men mycket arbete återstår.

Lärare och elev löser en uppgift tillsammans.
Lärare och elev på Sätraskolan. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Ett mer attraktivt läraryrke

Regeringen vill att fler ska vilja bli lärare och att fler ska vilja fortsätta vara lärare. Det har resulterat i ett flertal olika satsningar, till exempel en nationell plan för trygghet och studiero, högre löner och bättre kompetensutveckling.