Så många lärare behövs

Publicerad

Regeringen har gjort flera satsningar för att göra läraryrket mer attraktivt och arbetet har gett resultat: många har fått högre lön, lärare lägger mindre tid på administration, möjligheterna att studera till lärare har ökat och intresset för lärarutbildningarna är stort och har ökat. Över 90 procent av de svenska lärarna är nöjda med sitt arbete. Trots det behöver Sverige ännu fler lärare vilket kräver fortsatt arbete.

Lärare vid vuxenutbildning skriver på tavlan.
Vuxenutbildning vid ABF. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

 

 
  Examinationsbehov till 2035 enligt huvudalternativet Beräknad examination till 2035
Förskollärare 41425 37602
Grundlärare i fritidshem 6719 8586
Grundlärare åk F-3 16245 19928
Grundlärare åk 4-6 17018 13275
Ämneslärare 44472 37291
Yrkeslärare 13397 7863
Speciallärare 8541 8567
Specialpedagoger 5515 7816

 

Källa: Skolverkets lärarprognos (2021)

Befolkningsutvecklingen styr hur många lärare som behövs

Lärarbristen drivs framför allt av befolkningsutvecklingen: ju fler barn och unga som behöver utbildning desto fler lärare behövs. I de verksamhetsformer som lärarprognoserna rör har antalet barn och elever ökat med närmare en halv miljon, eller 19 procent sedan 2010. Trots minskningen av antalet barn och elever bedöms antalet prognostiserade nyexaminerade lärare inte kunna möta behovet.

2021 års lärarprognos visar att det kan komma att saknas cirka 12 000 behöriga lärare och förskollärare år 2035. För att ha tillräckligt många lärare skulle antalet examinerade lärare och förskollärare per år behöva vara 10 200 per år. Det är 800 fler än vad man tror kommer att examineras om dagens nivå av nybörjare på lärarutbildningarna fortsätter. Prognosen visar också att fram till 2035 väntas den största lärarbristen finnas bland ämneslärare, yrkeslärare, förskollärare och grundlärare med inriktning mot årskurs 4-6, se diagrammet nedan. Därför är det glädjande att de allra senaste siffrorna från höstterminen 2021 fortsatt visar att många påbörjar en lärarutbildning.

Svenska lärare trivs med sitt yrke

Över 90 procent av de svenska lärarna är nöjda med sitt arbete och över 90 procent tycker om att arbeta på sin nuvarande skola, det visar studien TALIS som bland annat undersöker lärares och rektorers arbetsvillkor och som Skolverket genomförde senast 2018. Resultaten är beständiga över tid, 2013 då undersökningen genomfördes första gången låg nöjdheten på samma höga nivå. Den senaste TALIS-undersökningen visade också att andelen högstadielärare som anser att läraryrket har hög status i samhället har ökat sedan 2013.

De flesta lärarna väljer också att stanna i yrket: 92 procent av alla utbildade lärare har ett yrke som helt eller delvis matchar deras utbildning. Det är en hög andel jämfört med många andra yrkesgrupper.

Lärarprognoser

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att göra återkommande lärarprognoser. Arbetet sker i samarbete med Universitetskanslersämbetet och det är Prognosinstitutet vid SCB som gör beräkningarna. Beräkningarna i lärarprognosen från 2021 utgår från lärarsituationen 2020 och sträcker sig fram till 2035. Lärarprognosen i dess nuvarande form har publicerats fyra gånger: 2015, 2017, 2019 och 2021.