Regeringens åtgärder mot skatteundandragande

Sverige arbetar aktivt för att motverka internationellt skattefusk tillsammans med andra länder. Utformningen av nationella skattesystem, hur de samverkar och möjligheterna för framförallt multinationella företag att utnyttja olikheterna i systemen för att uppnå skattefördelar.

Ansvariga statsråd
Mikael Damberg
Ansvariga departement
Finans­departementet
  • Genomförda åtgärder för att förhindra och försvåra skattefusk

    Illustration: Finansdepartementet

    Regeringen har genomfört en rad åtgärder för att förhindra och försvåra skattefusk under de senaste åren. Vissa åtgärder följer internationella direktiv som Sverige har varit med och tagit fram, andra är inhemska och har genomförts på eget initiativ.

Innehåll om regeringens arbete för att motverka skatteflykt

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 65 träffar.