Regeringens EU-prioriteringar

Lösningen på många av de utmaningar som samhället står inför kräver samarbete. För Sverige är medlemskapet i EU ett centralt fundament. Det behövs en handlingskraftig union som kan ta sig an inte bara dagens utmaningar utan även morgondagens.

I EU-samarbetet prioriterar regeringen särskilt frågor som rör fem områden – demokratin och rättsstaten, klimatet, jobb, migration och säkerhet.

Hans Dahlgren står i riksdagens talarstol.
EU-minister Hans Dahlgren presenterade regeringens andra EU-deklaration. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringens EU-deklaration 2021

Onsdag den 20 januari var det EU-politisk debatt i riksdagen där EU-minister Hans Dahlgren inledde debatten med att redogöra för regeringens EU-deklaration 2021. EU-ministern lyfte bland annat de nya svårigheter och prövningar som coronapandemin innebär för det europeiska samarbetet men betonade samtidigt att EU kommer att klara även denna prövning.

Foto: Astrakan/Folio

Demokrati och rättstaten

Vi behöver ett EU som tar en ledande roll för att främja demokrati och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer i Europa och i omvärlden.

Foto: Jyrki Komulainen/Folio

Klimat

EU ska fortsätta driva klimatarbetet framåt och visa globalt ledarskap. Utsläppen av växthusgaser måste minska ytterligare. Energisektorn är central för klimatutmaningen och behöver ställas om samtidigt som EU:s konkurrenskraft värnas.

Foto: Hero Images/Folio

Jobb

EU ska vara konkurrenskraftigt i en snabbt föränderlig värld och utnyttja den potential som finns i världens största sammanhållna marknad, den inre marknaden. Unionen ska vara handlingskraftig och bidra till jobbskapande, ökad jämställdhet, social inkludering och rättvis konkurrens.

Foto: TT Nyhetsbyrå

Migration

EU bör fortsatt verka för att den gemensamma migrations- och asylpolitiken ska vara rättssäker, human och långsiktigt hållbar. Sverige värnar rätten att ansöka om asyl i EU, men fler medlemsländer måste ta ett större ansvar.

Foto: Maskot/Folio

Säkerhet

För att möta hoten från gränsöverskridande brottslighet krävs förebyggande insatser baserade på ett nära och effektivt samarbete. Även utanför Europa ska EU vara en stark utrikespolitisk aktör som tar globalt ansvar.