Foto: Itziar Castany/Regeringskansliet

Regeringens insatser av betydelse för större företagsetableringar och expansioner i Norrbotten och Västerbotten

Sverige ligger långt framme i klimatomställningen, tack vare stora gröna investeringar och en tydlig politisk riktning. Vårt land ska ta sin del av ansvaret för att få ned utsläppen, men också visa omvärlden hur en snabbare klimatomställning skapar jobb och exportmöjligheter. Regeringen ska driva på en allt snabbare klimatomställning och samtidigt möjliggöra fler privata investeringar som bidrar till minskade utsläpp, ökad export och nya arbetstillfällen. Sverige är ett av världens mest innovativa länder där klimatomställningen lägger grunden för nya lösningar, exportmöjligheter, stärker vår konkurrenskraft och skapar morgondagens jobb och välfärd. Det minskar Sveriges utsläpp och skapar fler jobb i hela landet. Större företagsetableringar och företagsexpansioner spelar en viktig roll i denna omställning.

Ansvariga departement
Närings­departementet

Omfattande nyindustrialisering

 • I Norrbotten och Västerbotten pågår en omfattande nyindustrialisering kopplad till fossilfri produktion och elektrifiering till gagn för klimatomställningen. När nya gröna industrier etablerar sig i norra Sverige kan regionen bli ledande i den klimatomställning som nu sker globalt. Nyindustrialiseringen leder också till en förändrad roll för norra Sverige i samhällsekonomin och ställer stora krav på förnyelse från såväl offentlig sektor som näringsliv samt aktörer inom exempelvis akademi och civilsamhälle.

  Omfattande insatser på olika nivåer inom exempelvis kompetensförsörjning, infrastruktur, tillståndsprocesser och samhällsplanering genomförs för att ta tillvara de möjligheter som dessa etableringar och expansioner innebär. För att främja koordineringen i arbetet med dessa betydelsefulla insatser i de två länen har regeringen tillsatt en samordnare. Samordnaren fungerar som en länk mellan berörda aktörer samt bidrar till att de insatser som görs på nationell, regional och lokal nivå är koordinerade och kompletterar varandra på ett ändamålsenligt sätt.

Denna sida

På denna sida finns sammanställt vilka insatser av betydelse för större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten som regeringen vidtar och bidrar till.

Insatser inom respektive område

Regional utveckling
Regional utveckling Foto: Anders Tedeholm/imagebank.sweden.se

Regional utveckling

Export- och investeringsfrämjande
Export- och investeringsfrämjande Foto: Per Pixel Petersson/imagebank.sweden.se

Export- och investeringsfrämjande

Miljö och klimat
Miljö och klimat Foto: Niclas Vestefjell/imagebank.sweden.se

Miljö och klimat

Exempel på större etableringar och expansioner

 • Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  1. LKAB:s omvandlingsplan

  En plan för omställning som innebär genomgripande förändringar av bolagets verksamhet och en ny position på marknaden.

 • Northvolt
  Northvolt Jann Lipka/imagebank.sweden.se

  2. Northvolt AB

  Northvolt har som mål att producera världens grönaste batteri med minimalt koldioxidavtryck och med höga ambitioner för återvinning.

 • Hybrit Development AB
  Hybrit Development AB Foto: Jann Lipka/imagebank.sweden.se

  3. Hybrit Development AB

  Stålindustrin är en av de branscher som släpper ut mest koldioxid och står för 7% av koldioxidutsläppen i världen. SSAB, LKAB och Vattenfall startade 2016 HYBRIT – ett initiativ som vill revolutionera stålindustrin.

 • E-kaldoverk
  E-kaldoverk Foto:

  4. Bolidens återvinningsanläggning i Rönnskär

  Rönnskär i Skelleftehamn är ett av världens mest effektiva kopparsmältverk. Tack vare investeringar och vidareutveckling av kaldotekniken är smältverket idag världsledande på återvinning av elektronik.

 • H2 Green Steel
  H2 Green Steel Foto: Sandell Sandberg/H2 Green Steel

  5. H2 Green Steel

  H2GS avser bygga en storskalig stålproducent baserad på en fossilfri tillverkningsprocess.

 1. 1 LKAB:s omvandlingsplan
 2. 2 Northvolt AB
 3. 3 Hybrit Development AB
 4. 4 Bolidens återvinningsanläggning i Rönnskär
 5. 5 H2 Green Steel

Innehåll om företagsetableringar i Norrbotten och Västerbotten

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 36 träffar.