Regeringens insatser för hållbar turism och växande besöksnäring inom olika politikområden, 2022 och framåt

Den 15 oktober 2021 presenterade regeringen den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring där man pekar ut den långsiktiga inriktningen för svensk turism och besöksnäring fram till 2030.

Som ett led i arbetet med strategin lyfter regeringen fram exempel på insatser inom olika politikområden för 2022 och framåt som alla är relevanta för besöksnäringens utveckling och bidrar till strategins genomförande.

Ett urval av insatser för hållbar turism och växande besöksnäring