Regeringens politik: Fokus på jobb, trygghet, klimat och välfärd

Publicerad

När riksmötet öppnar den 14 september 2021 kommer statsministern i regeringsförklaringen redogöra för den politik som regeringen avser föra fram till riksdagsvalet 2022. Regeringen vill ta Sverige framåt, ur krisen, genom att fokusera på fyra områden: jobb, trygghet, klimat och välfärd.

Den största trygghetsreformen på arbetsmarknaden i modern tid

Fler anställda ska få rätt till omställningsstöd för att kunna utbilda sig för att byta jobb och ett nytt studiestöd ska införas. Regeringen har avsatt medel för 150 000 fler utbildningsplatser år 2021 och utbyggnaden behöver fortsätta. Tryggheten på arbetsmarknaden ska moderniseras i enlighet med den historiska överens­kommelse som slutits av parterna på arbetsmarknaden.

Den som förlorar sitt arbete eller blir sjuk ska vara trygg. Därför ska förstärkningarna av a-kassan och sjukförsäkringen fortsätta. I september höjs pensionen för den som slitit ett helt yrkesliv med låg lön.

Gängkriminaliteten ska bekämpas

Regeringen och hela samhället ska vara kompromiss­lösa mot gängen – inte en skattekrona ska gå till kriminella nätverk och nyrekrytering till gängen ska brytas. Sverige har aldrig haft så många poliser som nu och allt fler utbildas. Regeringens mål om 10 000 fler anställda i Polismyndigheten till 2024 har kommit mer än halvvägs. Regeringen lägger inom kort fram förslag om slopad straff­reduktion för 18–20-åringar vid allvarlig brottslighet.

Regeringen avser att presentera förslag om utökade möjligheter till data­lagring och bättre möjligheter för polisen att göra husrannsakan för att leta efter vapen. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor kommer att fortsätta och det 40-punktsprogram som presenterades för en månad sedan ska genomföras.

Sverige ska bli världens första fossil­fria välfärdsland

Klimatkrisen är vår tids ödesfråga. Sverige har visat att det går att både pressa ned utsläppen och skapa nya jobb. Nu fortsätter regeringen arbetet med att driva på för minskade klimatutsläpp, i Europa och globalt.

Välfärden ska prioriteras i varje samman­hang

Pandemin har tydligt visat hur viktig en stark välfärd är, både i vardag och i kris. Det är välfärds­arbetarna som varit vårt samhälles trygga pelare under dessa arton månader. De förtjänar bättre anställningsvillkor och fler kollegor. Det krävs ett målmedvetet arbete för att öka tillgängligheten till sjukvården och för att korta köerna.

I skolan läggs grunden för ett starkt och jämlikt samhälle. Under flera år ökade segregationen i skolan medan kunskapsresultaten sjönk. Nu har skolans utveckling vänt, med kunskap och jämlikhet i fokus.

Regeringen ska fortsätta att prioritera välfärden i varje samman­hang. Det kommer krävas fortsatta rejäla satsningar och stopp för misslyckade marknadsexperiment.