Fossilfritt Sverige

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå dit krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen. Regeringen har därför startat initiativet Fossilfritt Sverige för att synliggöra aktörer som bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle.

Foto: Johnér Bildbyrå

Sverige har visat att det går att bedriva en ambitiös klimatpolitik och samtidigt ha en gynnsam ekonomisk tillväxt. För att driva en ambitiös klimatpolitik krävs dock en god samverkan mellan regering, näringsliv och andra samhällsaktörer. Med lanseringen av initiativet Fossilfritt Sverige har regeringen satt ett tydligt mål: Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Möjlighet att visa upp insatser under gemensamt paraply

I Sverige finns många företag, kommuner, föreningar och andra typer av aktörer som kan och vill bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar. De har insett att omställningen banar väg för nya affärsmöjligheter, teknologier och bättre samhällslösningar. Fossilfritt Sverige är en möjlighet för dessa aktörer att visa upp sina insatser under ett gemensamt paraply, såväl i Sverige som internationellt.

Fossilfritt Sverige är öppet för alla aktörer som ställer upp på den deklaration som tagits fram för initiativet. Deklarationen klargör att aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Deklarationen klargör också att aktörer som deltar ska kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.

Tydliga exempel för omvärlden

För att lyckas med de globala klimatmålen krävs internationella samarbeten mellan såväl regeringar som företag. Regeringen vill genom Fossilfritt Sverige skapa en samverkansplattform för svenska aktörer och därigenom sätta tydliga exempel för omvärlden. Genom att visa att Sverige tar ansvar på hemmaplan skickar regeringen också en uppmaning till andra länder att intensifiera sitt klimatarbete för att bli fossilfria.