Internationellt klimatarbete

Klimatutmaningen är global och måste lösas gemensamt. Rika länder, som hittills varit de största utsläpparna, har ett ansvar att hjälpa de fattiga länderna, inte minst för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Regeringens arbete med klimat i låginkomstländer utgör viktiga delar av klimatarbetet.

Foto: Abbie-Traylor Smith/Department for International Development

Regeringen ökar kraftigt klimatfinansieringen i utvecklingsländer via multilaterala kanaler och bidrar till exempel till den gröna klimatfonden (GCF), Least Developed Countries Fund, Anpassnings-fonden, Global Environmental Facility (GEF), Scaling up Renewable Energy Program in Low Income Countires (SRERP) och Sustainable Energy for All.

Klimatfinansiering är en nyckelfråga och Sverige är brobyggare mellan rika och fattiga länder. Genom ett stort bidrag till FN:s gröna klimatfond visar Sverige att vi tar ansvar, som världens största givare per capita.

Nytt globalt klimatavtal

Världens länder har enats om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Det historiska beslutet togs vid FN:s klimatmöte i Paris 2015. Avtalet är en milstolpe för världen och samarbetet för hållbar utveckling.

Nu har startskottet gått för ett kraftigt ökat klimatarbete för alla världens länder. Sverige ska fortsätta visa ledarskap genom konkreta åtgärder på hemmaplan och ett starkt internationellt arbete.

Klimatavtalet från Paris

Strategisk klimatsatsning

Regeringen vill fortsätta bygga allianser, skapa förtroende och driva på i det internationella klimatarbetet. Sverige ska särskilt stötta de minst utvecklade länderna och de som är mest utsatta för klimatförändringarnas effekter.

Utvecklade länder ska fortsatt gå före med ambitiösa åtaganden och alla länder behöver höja sina åtaganden över tid. Utvecklingsländer ska få stöd med att begränsa utsläppen, ställa om till förnybar energi och anpassa sig till klimatförändringarna.