Statsråd i regeringen som ingår i statsrådsgruppen för regeringens arbete för att minska och motverka segregation. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringens samlade insatser mot segregation

Arbetet mot segregation är högt prioriterat av regeringen och syftar till att minska klyftorna i samhället och skapa ett tryggt Sverige som håller ihop. För att bryta segregationen krävs ett långsiktigt sektorsövergripande arbete av en bredd av aktörer på såväl nationell, som regional och lokal nivå. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan samordnar regeringens arbete mot segregation.

Aktuellt om regeringens arbete mot segregation

 • Regeringens långsiktiga insatser mot segregation

  Regeringen presenterar en långsiktig strategi för arbetet att minska och motverka segregation – den första i sitt slag någonsin. Strategin syftar till att ange den långsiktiga inriktningen för regeringens arbete med att minska och motverka segregation under perioden 2018–2028.

 • "Det finns inget alternativ än att lyckas bryta segregationen."

  • Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan samlade myndighetschefer och andra myndighetsföreträdare för att diskutera hur deras arbete mot segregation kan stärkas.

   Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan samlade myndighetschefer och andra myndighetsföreträdare för att diskutera hur deras arbete mot segregation kan stärkas.

   Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

  • Från vänster i bild: Christina Weihe, stabschef Polismyndigheten Rikspolischef Anders Thornberg, Polismyndigheten Åsa Pettersson, utredare generaldirektörens stab, Socialstyrelsen Generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen.

   Från vänster i bild: Christina Weihe, stabschef Polismyndigheten Rikspolischef Anders Thornberg, Polismyndigheten Åsa Pettersson, utredare generaldirektörens stab, Socialstyrelsen Generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen.

   Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

  • Från vänster: Generaldirektör Helén Ängmo, Skolinspektionen Generaldirektör Nils Öberg, Kriminalvården Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

   Från vänster: Generaldirektör Helén Ängmo, Skolinspektionen Generaldirektör Nils Öberg, Kriminalvården Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

   Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

  En prioriterad fråga för regeringen är att minska och motverka segregation. För att uppnå hållbara resultat måste arbetet bedrivas tvärsektoriellt och långsiktigt vilket betyder att samarbetet och samordningen mellan statliga myndigheter måste öka. I syfte att intensifiera arbetet samlade samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan myndighetschefer och andra myndighetsföreträdare för att diskutera hur deras arbete mot segregation kan stärkas.

Prioriterade områden

 • Foto: Maskot/Folio

  1. Boende

  Regeringen vill minska boendesegregationen, verka för bra bostäder för alla och stärka samhällsservicen. Renovering och upprustning av hyresbostäder samt upprustning av utemiljöer kring hyresbostäder är två åtgärder som har införts.

 • Foto: Maskot/Folio

  2. Utbildning

  Regeringen vill att skolsegregationen och sambandet mellan elevers socioekonomiska bakgrund och kunskapsresultat ska minska. Stora satsningar har gjorts på skolan, exempelvis i form av stöd till skolor med svåra förutsättningar och låga kunskapsresultat. Syftet med satsningarna är att stärka kvaliteten och likvärdigheten inom utbildningen.

 • Foto: Maskot/Folio

  3. Arbetsmarknad

  Regeringen vill öka sysselsättningen och minska långtidsarbetslösheten i områden med socioekonomiska utmaningar. Flera insatser har genomförts för att förebygga och minska långtidsarbetslösheten. Insatserna omfattar bland annat snabbspår för nyanlända till bristyrken, extratjänster och moderna beredskapsjobb i statliga myndigheter, införande av introduktionsjobb och utbildningsplikt.

 • Foto: Viktor Holm/Folio

  4. Demokrati och civilsamhälle

  Regeringen vill att fler invånare i områden med socioekonomiska utmaningar är delaktiga i demokratin, är representerade i folkvalda församlingar och deltar i det civila samhället. Regeringen har genomfört flera insatser för att stärka demokratin och förbättra villkoren för civilsamhället i områden med socioekonomiska utmaningar för att minska och motverka segregation.

 • Foto: Julien Balmer/Folio

  5. Brottslighet

  Ökad trygghet och minskad brottslighet är nödvändigt i områden med socioekonomiska utmaningar, men också för att samhället i sin helhet ska vara tryggt. Regeringen har gjort betydande insatser för att minska klyftorna och förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar, bland annat en historisk satsning på Polismyndigheten.

 1. 1 Boende
 2. 2 Utbildning
 3. 3 Arbetsmarknad
 4. 4 Demokrati och civilsamhälle
 5. 5 Brottslighet

Regeringen arbetar på bred front. Statsråd som ingår i statsrådsgruppen för regeringens arbete:

Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister.
Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister

Arbetet mot segregation är en del av regeringens arbete för ett hållbart Sverige som håller ihop. Segregationen ska motverkas genom långsiktighet, mer tidiga sociala insatser och ökad trygghet. Sverige inte ska ha några områden som kännetecknas av socioekonomiska utmaningar.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Vår demokrati, dess angelägenhet och dess verktyg ska utgöra grunden för hur vi utvecklar vårt land. Vår demokrati ska ge alla samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det ska inte spela någon roll var du bor, var du kommer ifrån eller vem du älskar.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Regeringen kämpar för jämlik kunskapsskola som motverkar segregation – en mötesplats som upprätthåller samhällets demokratiska värdegrund och ger barn och ungdomar den kunskap och bildning som de behöver i livet.

Gustav Fridolin, utbildningsminister.
Gustav Fridolin, utbildningsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Gustav Fridolin, utbildningsminister

Vi ska bryta skolsegregationen. Mer resurser går nu till de skolor och elever som behöver det mest. Staten går nu in aktivt och arbetar för jämlikhet på skolor med tuffa förutsättningar.

Heléne Fritzobn, migrationsminister och biträdande justitieminister.
Heléne Fritzobn, migrationsminister och biträdande justitieminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Heléne Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister

Det är oacceptabelt att personer som inte har rätt att vistas i Sverige utnyttjas av oseriösa arbetsgivare eftersom det riskerar att skapa ett parallellsamhälle för människor utan skyddsnät. Därför ger regeringen nu polisen bättre möjligheter till arbetsplatskontroller.

Karolina Skog, miljöminister.
Karolina Skog, miljöminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Karolina Skog, miljöminister

Kommunerna ska få förutsättningar för att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer där människor möts och innovationer skapas. Staden behöver utformas på ett sätt så att den är tillgänglig för alla i befolkningen.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Vi satsar mer på den sociala barn- och ungdomsvården. När vi investerar i personalen kan mer fokus läggas på det förebyggande arbetet och kvalitén förbättras. Det är viktigt, bland annat för att kunna motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Morgan Johansson, justite- och inrikesminister.
Morgan Johansson, justite- och inrikesminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

För att vända utvecklingen i våra utsatta områden krävs fortsatta investeringar i välfärden, långsiktigt brottsförebyggande insatser och kraftfulla åtgärder mot kriminaliteten här och nu.

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.
Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister

Det går att bygga samhällen som minskar segregation och skapar mötesplatser för människor med olika bakgrund och ekonomi. Regeringens politik ger kommunerna verktyg att arbeta med.

Foto: Kristinan Pohl/Regeringskansliet

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister

Ett jobb och en egen lön är grunden för att kunna bygga ett självständigt liv. Att fler får möjlighet att arbeta är en av de viktigaste förutsättningarna för att motverka segregation.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 55 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida