Regeringens samlade insatser mot segregation

En grundsten i den svenska modellen är ett samhälle som håller ihop. Regeringen har därför arbetat från dag ett med att minska klyftorna. Ett särskilt reformprogram har tagits fram för åren 2017 – 2025 som ska stärka socioekonomiskt utsatta områden och minska och motverka segregation. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan samordnar regeringens arbete mot segregation.

Aktuellt om regeringens arbete mot segregation

 • "Det finns inget alternativ än att lyckas bryta segregationen."

  • Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan samlade myndighetschefer och andra myndighetsföreträdare för att diskutera hur deras arbete mot segregation kan stärkas.

   Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan samlade myndighetschefer och andra myndighetsföreträdare för att diskutera hur deras arbete mot segregation kan stärkas.

   Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

  • Från vänster i bild: Christina Weihe, stabschef Polismyndigheten Rikspolischef Anders Thornberg, Polismyndigheten Åsa Pettersson, utredare generaldirektörens stab, Socialstyrelsen Generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen.

   Från vänster i bild: Christina Weihe, stabschef Polismyndigheten Rikspolischef Anders Thornberg, Polismyndigheten Åsa Pettersson, utredare generaldirektörens stab, Socialstyrelsen Generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen.

   Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

  • Från vänster: Generaldirektör Helén Ängmo, Skolinspektionen Generaldirektör Nils Öberg, Kriminalvården Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

   Från vänster: Generaldirektör Helén Ängmo, Skolinspektionen Generaldirektör Nils Öberg, Kriminalvården Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

   Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

  En prioriterad fråga för regeringen är att minska och motverka segregation. För att uppnå hållbara resultat måste arbetet bedrivas tvärsektoriellt och långsiktigt vilket betyder att samarbetet och samordningen mellan statliga myndigheter måste öka. I syfte att intensifiera arbetet samlade samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan myndighetschefer och andra myndighetsföreträdare för att diskutera hur deras arbete mot segregation kan stärkas.

 • Ny möjlighet för ideella föreningar och stiftelser att söka medel för att minska och motverka segregation

  I dag, fredagen den 6 april träder två nya förordningar om statsbidrag för att minska och motverka segregation i kraft. Bidragen administreras av myndigheten Delegationen mot segregation och är riktade till ideella föreningar och stiftelser samt kommuner och landsting.

 • Regeringen växlar upp arbetet för att bryta segregationen

  • Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan som samordnar regeringens arbete mot segregation.

   Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan samordnar regeringens arbete mot segregation.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, miljöminister Karolina Skog, samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, Payam Moula, politisk sakkunnig hos sr Baylan, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Marcus Strinäs, politisk sakkunnig hos Anna Ekström och utbildningsminister Gustav Fridolin. På bilden saknas arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson som också deltar i statsrådsgruppen.

   Från vänster: Migrationsminister och bitr. justitieminister Heléne Fritzon, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, miljöminister Karolina Skog, samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, Payam Moula, politisk sakkunnig. hos sr Baylan, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Marcus Strinäs, politisk sakkunnig hos Anna Ekström och utbildningsminister Gustav Fridolin. På bilden saknas arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  En högt prioriterad fråga för regeringen är att bryta segregationen. Arbetet sker på flera fronter och tio ministrar arbetar tillsammans för att vända utvecklingen och bidra till minskade klyftor och ett tryggt Sverige som håller ihop. Regeringens arbete bedrivs inom ramen för ett långsiktigt reformprogram för minskad segregation för perioden 2017–2025 och leds av samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

 • Om regeringens insatser

  För att minska klyftorna i samhället krävs politiska insatser. Det viktigaste är generella insatser som stärker samhällsbygget och allas möjligheter till jobb och utbildning. Nedan listas några av regeringens viktiga generella reformer. Utöver det har regeringen satsat på flera riktade insatser som ska minska segregationen och lyfta socialt utsatta områden. Några av dessa finns att läsa längre ned.

Regeringens samlade insatser för att minska och motverka segregation

Ta del av regeringens samlade insatser här:

Regeringens långsiktiga reformprogram 2017-2025

Regeringen har tagit fram ett långsiktigt reformprogram för att minska segregationen, byggt på evidens och forskning.

Promemoria:

Generella reformer

Foto: Mascot

Välfärdsmiljarder till kommunerna

Regeringen föreslog hösten 2016 investeringar om 10 miljarder per år för fler anställda i välfärden. 7 av de 10 miljarderna fördelas med hänsyn till antalet asylsökande och nyanlända i varje kommun.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Nytt kunskapslyft

Kunskapslyftet innebär att regeringen stärker utbildningskvalitén samtidigt som det skapas ett stort antal nya permanenta utbildningsplatser inom universitet och högskolor, yrkeshögskolan och folkhögskolan samt inom komvux. Satsningen ger cirka 70 000 nya utbildningsmöjligheter för en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Foto: Folio

Satsningar på skolan

Regeringen vill vända utvecklingen i skolan genom fler anställda så att elever får stöd i tid, höjda lärarlöner och stöd till de skolor och elever som har det svårast.

Foto: Maskot/Folio

90-dagarsgarantin

För att minska ungdomsarbetslösheten har regeringen infört en 90-dagarsgaranti för ungdomar. 90-dagarsgarantin innebär en bortre gräns för hur länge en arbetslös person kan vara arbetslös innan hon eller han erbjuds ett arbete, en utbildning eller en insats som leder till arbete eller studier.

Foto: Regeringskansliet

Nyanländas etablering

Regeringen vill skapa fler förutsättningar för att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Alla steg i mottagandet ska syfta till att hitta ett jobb. Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons uppdrag är att identifiera och samordna de politiska initiativ som krävs för att hela kedjan från ankomst till etablering ska fungera.

Genomförda insatser av regeringen

 • 1. Samverkan för bästa skola

  600 miljoner kronor investeras årligen i ”Samverkan för bästa skola”. Det innefattar skolutveckling, stöd för bättre mottagande av nyanlända elever samt höjd lön för lärare och skolledare på skolor med svåra förutsättningar.

 • 2. Fler poliser i utsatta områden

  Drygt 2 miljarder kronor tillförs Polismyndigheten och Säkerhetspolisen under perioden 2017-2020 i syfte att öka antalet anställda, utbilda fler poliser och anställa fler civilanställda.

 • 3. Brottsförebyggande insatser

  En nationell satsning på det brottsförebyggande området genomförs som omfattar bland annat bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet, strängare straff för grovt vapenbrott, höjda minimistraff för vissa allvarliga våldsbrott, nya påföljder för unga lagöverträdare samt att se över det straffrättsliga skyddet för blåsljuspersonal.

 • 4. Kultursatsning i vissa bostadsområden

  Satsningen ”Äga rum” omfattar totalt 130 miljoner kronor 2016-2018 för kultur i områden med socioekonomiska utmaningar. Pengarna ska främja mångfald, tillgänglighet och jämställdhet inom kulturverksamheterna samt främja erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

 • 5. Upprustning av vissa socioekonomiskt utsatta områden

  En miljard kronor avsattes 2016 till renovering och upprustning av hyresbostäder samt upprustning av utemiljöerna i utvalda områden. Detta är en del av det bostadspolitiska paket som aviserades i budgetpropositionen för 2016 och resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

 • 6. Högre bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

  210 miljoner kronor per år avsätts för ökad bemanning i den sociala barn- och ungdomsvården. 200 miljoner kronor avsätts per år för sommarlovsstöd till kommuner som satsar på att utveckla avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Fördelningen gynnar socialt utsatta områden.

 1. 1 Samverkan för bästa skola
 2. 2 Fler poliser i utsatta områden
 3. 3 Brottsförebyggande insatser
 4. 4 Kultursatsning i vissa bostadsområden
 5. 5 Upprustning av vissa socioekonomiskt utsatta områden
 6. 6 Högre bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 41 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida