Regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar

Sverige är en innovativ och kreativ toppnation. Detta syns i internationella rankningar år efter år och redan idag skapar de immaterialrättstunga företagen i Sverige fler än vart tredje arbetstillfälle och mer än 40 procent av vår BNP. Men i en tid då grunden för världsekonomin börjat skifta från fysiska till immateriella tillgångar hårdnar konkurrensen. För att Sverige även i fortsättningen ska vara en kunskapsekonomi i framkant – där skapande, innovation och digitalisering uppmuntras och omsätts till välfärd – har regeringen initierat ett strategiskt arbete för immateriella tillgångar. Arbetet bidrar till stärkt konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb. Det bidrar också till goda förutsättningar för kulturskapare och en tillgänglig kultur. Dessutom ökar det konsumenternas trygghet och medvetenhet och bidrar till minskad brottslighet.

Om arbetet för immateriella tillgångar

  • Bild- och formkonstnärernas rätt till ersättning stärks

    Regeringen har utfärdat lagändringar som stärker bild- och formkonstnärernas rätt till ersättning när deras originalverk säljs vidare på konstmarknaden.

  • Exportpriset för kreativa och kulturella näringar 2017

    Regeringen har presenterat de nominerade till det nyinstiftade exportpriset för kulturella och kreativa näringar. Priset delas ut av handelsminister Ann Linde för första gången i år.

  • World Intellectual Property Day 2018

    Den 26 april varje år firas Immaterialrättsdagen (World Intellectual Property Day). Syftet är att uppmärksamma immateriella rättigheter, som patent, varumärken, design och upphovsrätt, i samband med innovation och kreativitet. Närings- och innovations­minister Mikael Damberg berättar om årets tema "powering change: women in innovation and creativitiy". European Union Intellectual Property Office (EUIPO) uppmärksammar dagen med en kampanj: Skydda dina immateriella rättigheter väl, så att du kan dela dem med världen! PRV, Patent- och registreringsverket, höll seminariet Den digitala affären - chanser och fallgropar, på Immaterialrättsdagen 2018. Se seminariet i efterhand.

Arbetet för immateriella tillgångar

Regeringen arbetar för att skapa goda förutsättningar för svenskt skapande där immateriella tillgångar skyddas, respekteras och tillvaratas. För att nå dit krävs en kombination av åtgärder. Regeringen har därför initierat ett strategiskt arbete för immateriella tillgångar som spänner över departementsgränserna.

Inom ramen för det strategiska arbetet klargör regeringen hur man tillsammans med myndigheterna, men också näringslivet, vill arbeta med frågor som rör innovation, skapande och immateriella tillgångar – ur ett rättighetshavar-, företagar- och konsumentperspektiv.

Tillsammans kan vi göra så att Sverige når sin kreativa potential!

Åtgärder

Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Stärkt konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb

Sverige ska fortsätta att vara en kunskapsekonomi i framkant där uppfinningsrikedom, skaparkraft och digitalisering tas tillvara för att bidra till konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb.

Foto: Mikael Jägerskog

Goda förutsättningar för kulturskapare och en tillgänglig kultur

Vi ska ha goda förutsättningar för kreatörer och kulturskapare samt en tillgänglig kultur, där kreativitet och innovationskraft kan blomstra.

Foto: Maskot/Folio

Medvetna och trygga konsumenter

Konsumenter ska vara medvetna och trygga och ha god kunskap om vad som är tillåtet och om den illegala marknadens baksidor.

Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Minskad brottslighet

De storskaliga och strategiskt planerade immaterialrättsintrången, som inte sällan drivs av kommersiella syften och utgör grogrund för annan brottslighet, ska motarbetas.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 125 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida