Regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringen pekar genom samverkansprogrammen ut fem svenska styrkeområden där vi tillsammans med partners investerar i framtiden. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hittas nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb. Genom att samverka och kraftsamla kring innovationsinsatser, får Sverige ut mesta möjliga resultat utifrån de resurser som satsas.

Regeringens fem strategiska samverkansprogram

Foto: Anna Nildén/Folio.

Nästa generations resor och transporter

Sverige behöver ett mer transporteffektivt samhälle där transporterna används smartare och med mer resurseffektiva fordon, förnybara bränslen och mindre utsläpp. Samverkansprogrammet inkluderar alla färdsätt och har ett övergripande perspektiv där alla trafikslag samverkar för att lösa kvinnors och mäns resor och behov av transporter av gods.

Foto: MKB Fastighets AB

Smarta städer

I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna ska vara goda livsmiljöer för människor att leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt för smarta städer.

Foto: Skogsindustrierna

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Vi ska klara livsmedelsförsörjningen, energifrågan och övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi i ett samlat grepp. Det handlar om nya sätt att tillvarata jordens resurser. Det är grundläggande med en hållbar och giftfri råvaruproduktion. Syftet med samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi är att gemensamt kraftsamla innovationsinsatser för att den biobaserade ekonomins andel ska växa samt främja cirkulära lösningar.

Foto: Astra Zeneca

Life science

Vi behöver dra nytta av Sveriges höga kunskapsnivå och kompetens när det gäller utveckling och produktion. Vi har en hälso- och sjukvård av hög kvalitet som omfattar alla och en tradition av samverkan som behöver öka för att lösa de samhällsutmaningar som finns runt hälsa. Samverkan mellan vård, näringsliv och akademi behövs för att nya innovativa läkemedel, vårdmetoder och medicinteknik ska komma samhället till del, många med lösningar som drar nytta av den digitala tekniken. Detta stärker svensk global konkurrenskraft och bidrar till nya jobb i Life science-företagen som både står för högkvalificerade arbetstillfällen och stark export samt ger en bättre vård.

Foto: Chalmers

Uppkopplad industri och nya material

Sverige behöver industrins innovationskraft för att möta de stora samhällsutmaningarna som globalisering, klimatförändringar och demografi som vårt land och resten av världen står inför. För att stå sig i konkurrensen måste Sverige arbeta för att fullt ut ta vara på de möjligheter som digitaliseringen av industrin medför. Vi måste också få ut mer nytta av vårt världsledande kunnande kring nya material.

Så fungerar samverkansprogrammen i praktiken

 • Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg: Jag tror att vi ännu bara sett en början på vad som kan hända när alla krafter drar åt samma håll Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  1. Två år med regeringens strategiska samverkansprogram

  När offentliga aktörer, näringsliv, intresseorganisationser och akademi jobbar tillsammans kommer de goda resultaten. Det är slutsatsen när närings- och innovationsminister Mikael Damberg summerar åren med regeringens strategiska samverkansprogram.

 • Foto: Tobias Fröberg/BoldArc.

  2. Bättre att innovationen händer här än någon annanstans

  – Tiden mellan idé och när produkten finns på marknaden kortas betydligt. Nyckeln är att företagen är på plats hos oss, det stora företaget. Vi löser mycket när vi träffas vid kaffeautomaten, säger Peter Löfgren, vd för ABB:s satsning Synerleap.

 • Foto: Lucky Look

  3. Stora och små företag behöver och kompletterar varandra

  – Nästa stora innovation kommer sannolikt från ett litet företag, men stora etablerade företag har ofta kompletterande resurser och kompetenser som krävs för att skala upp innovationen. I dagens globala samhälle kan det dessutom gå ganska fort om det är en riktigt bra idé. Det säger Martin Andersson, som är ekonomiforskare och professor i Industriell Ekonomi vid Blekinge tekniska högskola.

 • Foto: Sonia Jansson/Folio.

  4. Civilingenjör 4.0 – en utbildningssatsning inom innovation

  Civilingenjör 4.0 är en kompetensfrämjande utbildningssatsning som fokuserar på civilingenjörer med inriktning mot produktionsteknik. De första kurserna har premiär redan våren 2018.

 • Illustration: Itziar Castany Ramirez

  5. Kombinerad mobilitet – tjänsterna som ska få oss att resa tillsammans

  Tänk om det fanns en tjänst som erbjöd möjligheten att resa med bil, cykel, kollektivtrafik eller med andra färdmedel genom ett enda abonnemang? Redan våren 2018 kan sådana tjänster finnas tillgängliga. Abonnemang är enbart en av de många innovativa idéer som ska få oss att resa mer ekonomiskt, hållbart och tillsammans.

 • Fotograf: Patrik Svedberg, kollage: Anita Eknestedt, Swerea IVF

  6. Testbäddar för morgondagens material – ett hållbart steg inom svensk produktion

  Projektet ”Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar” inleddes i juni 2017. Genom två fysiska testbäddar och ett nationellt nätverk av engagerade aktörer är målet att skapa en samverkansmiljö som främjar hållbar produktutveckling i Sverige.

 • Foto: Mathis_GERMA/Pixabay.com

  7. Productive 4.0 – informationstekniken som tar produktionsindustrin till nya nivåer

  19 länder och 108 aktörer från hela Europa är med i flaggskeppsprojektet Productive 4.0, som ska främja utveckling av teknik som möjliggör digitalisering i industrin. EU-projektet leds delvis från Sverige och ger industriaktörer möjlighet att producera och utveckla sina produkter på ett helt nytt sätt och i ökad takt.

 • Foto: Kimmo Metsäranta/Folio

  8. Startup Sverige – ett smörgåsbord av innovation

  Vegansk mat, direktvärmande textiler och räddningsdrönare. Det är tre av 133 innovativa startups som i höst beviljats stöd från statens innovationsmyndighet Vinnova. Närmare 500 ansökningar från runt om i landet kom in till utlysningen. Målet är att främja nyskapande och hållbara lösningar.

 • Närings- och innovationsministern vid en robot
  Näringslivs- och innovationsminister Mikael Damberg tittar på roboten Yumi under ett besök på Robotdalen i Västerås. Ivan Lundberg (th) är projektledare för CRTC (Collaborative Robot Test Center) som är ett samarbete mellan Robotdalen, ABB, Mälardalens högskola och ett antal systemintegratörer. Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

  9. Artificiell intelligens – en nyckel för att stärka svensk konkurrens

  Artificiell intelligens, AI, och maskininlärning är redan idag en reell del av vår vardag. Den nya tekniken blir allt mer integrerad i vardagen såväl som i näringsliv och forskning. Smarta fabriker, självkörande fordon, robotar och system som kan förutse kundernas nästa önskan är redan här. Under hösten har AI varit ett av ämnena som tagits upp på samverkansprogrammet Uppkopplad industri och nya materials samverkansgruppsmöten.

 1. 1 Två år med regeringens strategiska samverkansprogram
 2. 2 Bättre att innovationen händer här än någon annanstans
 3. 3 Stora och små företag behöver och kompletterar varandra
 4. 4 Civilingenjör 4.0 – en utbildningssatsning inom innovation
 5. 5 Kombinerad mobilitet – tjänsterna som ska få oss att resa tillsammans
 6. 6 Testbäddar för morgondagens material – ett hållbart steg inom svensk produktion
 7. 7 Productive 4.0 – informationstekniken som tar produktionsindustrin till nya nivåer
 8. 8 Startup Sverige – ett smörgåsbord av innovation
 9. 9 Artificiell intelligens – en nyckel för att stärka svensk konkurrens

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 138 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida