Att möta samhällsutmaningar tillsammans - tre år med regeringens strategiska samverkansprogram

Uppdaterad

Den 7 juni genomfördes regeringens konferens om arbetet med de strategiska samverkansprogrammen. Lyssna på spännande samtal om resultat som arbetet har lett fram till, hur regeringen ser på den här typen av inkluderande arbetsformer och dess potential att bidra till att möta komplexa samhällsutmaningar, hur samverkansprogrammens ledamöter har arbetat och ser på möjligheter och utmaningar, samt hur samverkansprogrammen kan fungera som innovationsprocess.

10.00
 
Inledning
Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
  Fokus: Kompetensförsörjning och livslångt lärande 
Samtal mellan ledamöter och utbildningsminister Anna Ekström
  Fokus: Näringslivets klimatomställning
Samtal mellan ledamöter och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll 
10.45  Paus 
  Fokus: Näringslivets digitala strukturomvandling
Samtal mellan ledamöter och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar 
  Fokus: Hälsa och life science
Samtal mellan ledamöter och statssekreterare Maja Fjaestad
  Paneldiskussion om samverkansprogrammen som innovationsprocess 
12.00
 
Avslutning
Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Regeringens strategiska samverkansprogram

Samverkansprogrammen samlar näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer. Med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk bistår de fyra samverkansprogrammen till att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft.

  • Näringslivets digitala strukturomvandling
  • Hälsa och life science
  • Näringslivets klimatomställning
  • Kompetensförsörjning och livslångt lärande