Artikel från Näringsdepartementet

KOMET synkas med samverkansprogrammen

Publicerad

Den 7 januari 2021 beslutade regeringen att förlänga Kommittén för teknologisk innovation och etiks (KOMET) uppdrag.

Komets uppdrag förlängs därmed till 2022 så att utredningstiden löper över hela samverkansprogramsperioden.

I tilläggsdirektivet (N2021/00011) beslutades även att kommitténs arbete framöver ska ta sin utgångspunkt i prioriteringar och resultat från nuvarande samverkansprogram. Därmed ska KOMET i huvudsak arbeta med tillämpningsområdena digital strukturomvandling, klimatomställning och hälsa. 

Vad är Komet?

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) har i uppdrag att identifiera policyutmaningar och påskynda policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier (dir 2018:85). 

Komets webbplats