Kontaktuppgifter för samverkansprogrammen

Publicerad

Vill du veta mer om Regeringens strategiska samverkansprogram?

Näringslivets digitala strukturomvandling

Magnus Rentzhog, 08-405 43 65

e-post till Magnus Rentzhog

Jens von Axelson, 08-405 16 76

e-post till Jens von Axelson

Hälsa och life science

Jenni Nordborg, 08-405 26 23,

e-post till Jennie Nordborg

Näringslivets klimatomställning

Viveca Bergstrand, 08-405 24 62, 

e-post till Viveca Bergstrand

Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Marie Wall, 08-405 43 02, 

e-post till Marie Wall

Samordning av samverkansprogrammen

Marcus Hellqvist, 08-405 22 32,

e-post till Marcus Hellqvist