Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Life science-strategin – för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft

Publicerad

Den 12 december 2019 presenterades den nationella life science-strategin. Strategin är framtagen i dialog med aktörer från hela sektorn. Den kan ses som ett ramverk med tydliga prioriteringsområden och målsättningar. Ramverkets prioriteringar och målsättningar bygger på de behov och utmaningar som sektorns aktörer har pekat ut. För att strategin ska vara framgångsrik måste alla sektorns aktörer vara med och bidra.

I strategin sätter regeringen upp 30 målsättningar som bedöms vara särskilt angelägna att uppnå.

Tre ministrar, Ibrahim Baylan – näringsminister, Matilda Ernkrans – minister för högre utbildning och forskning samt Lena Hallengren – socialminister, sammanfattar syftet med strategin i förordet:

Tillsammans med hela life science-sektorn ska vi lägga grunden för fortsatta framsteg – för att förbättra hälsan i befolkningen, utveckla sjukvården och stärka Sveriges ekonomiska välstånd.

Röster om life science-strategin

Varför behöver Sverige en nationell life science-strateg och vilka är de största utmaningarna? Hör några ledande företrädare för sektorn berätta.

  • Anders Blanck, vd LIF
  • Sara Riggare, spetspatient, ingenjör och forskare (film kommer snart)
  • Lotta Ljungqvist, vd för GE i Norden samt Testa center
  • Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen (film kommer snart)
  • Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet

Jenni Nordborg är nationell life science-samordnare och ansvarig för regeringens Life science-kontor. Kontoret ska bidra till effektivare samverkan, samarbete och samordning i arbetet med att implementera strategin. Hör henne berätta om strategin och arbetet med att ta fram den.

 

Kontakt

Jenni Nordborg
Projektledare för samverkansprogrammet Hälsa och life science samt regeringens life science-samordnare
Telefon 08-405 26 23
e-post till Jenni Nordborg

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.