Regional tillväxt i statens budget

Regional tillväxt omfattas av utgiftsområde 19 Regional tillväxt, i statens budget.

Regional tillväxt i siffror

Här kan du se förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för statens budget.

1:1 Regionala tillväxtåtgärder
1:2 Transportbidrag
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020

Kontakt

Budgetenheten, Näringsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.