Regional tillväxt i statens budget

Uppdaterad

Regional tillväxt omfattas av utgiftsområde 19 Regional tillväxt, i statens budget.

Regional tillväxt i siffror

Här kan du se förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för statens budget.

1:1 Regionala tillväxtåtgärder
1:2 Transportbidrag
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020

Kontakt

Budgetenheten, Näringsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 10 april lämnar regeringen 2019 årsekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2019 till riksdagen.