Sammanställning av sanktioner mot Ryssland i samband med invasionen av Ukraina

Uppdaterad

EU:s restriktiva åtgärder omfattar frysning av tillgångar och förbud mot att göra tillgångar tillgängliga för de personer och enheter som är uppförda på förteckningen. Dessutom gäller förbud för personerna på listan att resa in i eller genom EU-ländernas territorium. Till detta ska läggas omfattande åtgärder på sektorsnivå, t ex avseende finansiella tjänster, luftfart, järn och stål, energi m.m.

Sanktionspaket 6 (beslutat av EU den 3 juni)

 • Importförbud mot råolja och petroleumprodukter från Ryssland, med en utfasningsperiod på 6-8 månader och ett temporärt undantag för olja som levererars via rörledning.
 • Uteslutande av ytterligare tre ryska banker från betalningsmeddelandetjänsten SWIFT, däribland Rysslands största bank, Sberbank.
 • Avbrytande av sändningsverksamheten för ytterligare tre statskontrollerade ryska mediakanaler.
 • Ytterligare exportrestriktioner mot varor med dubbla användningsområden och teknologi inom försvars- och säkerhetssektorn.
 • Förbud mot tjänster inom bokföring, PR och konsultverksamhet.
 • Ytterligare individer (65 st) och organisationer (18 st) sätts upp på sanktionslistan (totalt nu 1158 peroner och 98 organisationer)

Sanktionspaket 5 (beslutat av EU den 8 april)

 • Förbud att ge tillgång till hamnar inom EU till fartyg som är registrerade under rysk flagg
 • Förbud mot att köpa eller importera kol med ursprung i Ryssland från augusti 2022
 • Förbud för ryskregistrerade vägtransportfirmor att verka i EU
  Tidigare förbud på import och export av vissa varor till och från Ryssland utökas
 • Ytterligare skärpningar av sanktioner mot den ryska finansiella sektorn
  Restriktioner för stöd till ryska statsägda eller -kontrollerade företag från EU och medlemsländerna
 • Ryska medborgare och företag får inte längre delta i offentliga upphandlingar i EU
 • Ytterligare personer och organisationer/företag läggs till på EU:s sanktionslista. De som berörs är bl a företagare som stödjer eller gynnas av den ryska regeringen samt personer och familjemedlemnmar associerade till dessa;, ministrar och medlemmar av ”folkets råd” i Donetsk och Luhansk; samt företag och organisationer som bidrar till att undergräva Ukrainas territoriella integritet.

Sanktionspaket 4 (beslutat av EU den 15 mars)

 • Förbud mot export av varor eller teknologi inom området järn och stål.
 • Importförbud avseende järn- och stålprodukter med ursprung i Ryssland eller som exporteras från Ryssland.
 • Förbud export av varor eller teknologi samt förbud mot investeringar samt försäkring och återförsäkring inom energisektorn. (Vissa undantag görs i förbuden för verksamhet nödvändig för transport av kol, olja, gas och titan från Ryssland till EU samt civil kärnkraft).
 • Förbud mot export av lyxprodukter till personer, enheter och organ i Ryssland eller för användning i Ryssland om dessa överstiger 300 euro i värde.
 • Förbud mot att direkt eller indirekt delta i transaktioner med statsägda eller statskontrollerade enheter eller organ.
 • Förbud att efter 30 dagar efter beslutets ikraftträdande tillhandahålla kreditvärderingstjänster.
 • Inskärpning av exportrestriktionerna för produkter med dubbla användningsområden, varor och teknologi inom försvars- och säkerhetssektorn samt flyg- eller rymdsektorn.
 • Utökad lista av enheter kopplade till Rysslands försvars- och industriella bas.
 • Förtydligande av flygledares ansvar för att avvisa föreslagna överflygningar från sådana aktörer som inte har tillträde till EU:s luftrum.
 • Listningar av ytterligare personer (15 st) och enheter (9 st). De personer och enheter som föreslås listas är antingen involverade i ekonomiska sektorer som utgör en substantiell inkomstkälla för den ryska regeringen eller har agerat för att undergräva Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Sanktioner beslutade av EU den 9 mars

Rådet har fattat beslut om nya sanktioner samt ett antal preciseringar och förtydliganden av tidigare beslut.

 • Tydliggörande om omfattning av frysning av tillgångar, t.ex. att kryptovalutor ingår samt aktier, obligationer och säkerheter.
 • Tillägg om exportkontroll gällande maritim teknologi till Ryssland, samt ett antal förtydliganden avseende exportkontroll
 • Listningar föreslås också i existerande sanktionsregim av ytterligare personer. De listade innefattar ledande affärsmän involverade i ekonomiska sektorer som utgör en substantiell inkomstkälla för den ryska regeringen, samt medlemmar i federationsrådet som ratificerade vänskapsavtalen mellan Ryssland och de så kallade folkrepublikerna.

Sanktioner beslutade av EU den 1–2 mars

 • Uteslutande av sju ryska banker från SWIFT. De sju bankerna är Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) och VTB Bank.
 • Förbud mot investering, deltagande och andra former av bidrag till framtida projekt som samfinansieras av Russian Direct Investment Fund
 • Förbud mot försäljning, leverans, överföring och export av eurosedlar till Ryssland eller till fysiska eller juridiska personer eller enheter i Ryssland
 • Avbrytande av sändningsverksamheten i EU för kanalerna Sputnik och Russia Today (RT) och dess associerade mediekanaler.

Sanktioner beslutade av EU den 28 februari

De nya restriktiva åtgärderna genomförs genom förändringar av sanktionsregimen restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, samt sanktionsregimen restriktiva åtgärder mot handlingar som underminerar eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. 

De beslutade restriktiva åtgärderna innefattar följande: 

 • Förbud mot att luftfartyg som drivs av ryska lufttrafikföretag, inbegripet i egenskap av ett marknadsansvarigt lufttrafikföretag, luftfartyg registrerade i Ryssland samt luftfartyg som är ägda, chartrade eller på annat sätt kontrollerade av en rysk person eller enhet ges tillstånd att landa i, starta från eller flyga över unionens territorium. Undantag kan ges om detta är nödvändigt av humanitära anledningar eller anledningar i linje med de restriktiva åtgärdernas syfte.
 • Förbud mot alla transaktioner med ryska centralbanken och personer, enheter eller organ som agerar på uppdrag av eller i riktning mot den ryska centralbanken.
 • Listningar har också beslutats i existerande sanktionsregim av ytterligare personer och en enhet. De listade innefattar ledande affärsmän involverade i ekonomiska sektorer som utgör en substantiell inkomstkälla för den ryska regeringen, ledande beslutsfattare inom både militär och civil sektor, partiföreträdare och journalister. En ytterligare enhet föreslås också listas.

Sanktioner beslutade av EU den 25 februari

Sanktionerna som den 25 februari formellt beslutades av EU:s utrikesministrar innefattar:

 • Åtgärder mot lån till ytterligare privatägda banker
 • Åtgärder mot nya börsnoteringar av ryska statsägda företag och mot finansiering av vissa statsägda företag
 • Förbud mot nya bankinsättningar över EUR 100 000 av ryska medborgare i EU-banker
 • Förbud för värdepapperscentraler (Central Securities Depository - CSD) från att ha ryska kontoinnehavare
 • Förbud mot försäljning av obligationer denominerade i euro till ryska medborgare
 • Förbud mot export av viss teknologi till oljesektorn
 • Förbud mot att sälja eller tillhandahålla produkter och tjänster kopplade till flyg- och rymdindustrin
 • En skärpt och breddad exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden från EU till Ryssland
 • Förbud mot att exportera varor och teknologi som bidrar till Rysslands militära och teknologiska utveckling, eller utveckling i försvar och säkerhetsområdena

Sanktionerna omfattar även listningar i existerande sanktionsregim av ytterligare personer. De listade innefattar samtliga dumaledamöter som inte ännu sanktionslistas, ytterligare medlemma i Rysslands säkerhetsråd, samt belarusiska personer som underlättat invasionen av Ukraina. President Putin och utrikesminister Lavrov listas också och får sina eventuella tillgångar i EU-länderna frysta. Dessutom föreslås nya kriterier för listning av personer.


Sanktioner beslutade av EU:s utrikesministrar den 23 februari

Den 23 februari beslutade EU:s utrikesministrar om följande sanktioner:

 • Förbud mot finansiering av Ryssland, ryska staten och den ryska centralbanken.
 • Förbud mot import från de två så kallade folkrepublikerna samt förbjud mot finansiering, finansiella tjänster, försäkring och återförsäkring relaterad till import av varor från de två regionerna.
 • Förbud mot att tillhandahålla finansiella tjänster till och finansiering av enheter i regionerna.
 • Förbud mot att exportera varor, teknologi eller tjänster inom områdena transport, telekommunikationer, energi och prospektering av olja, gas och mineraler till enheter i regionerna eller för användning i regionerna.
 • Förbud mot tjänster relaterade till turism i regionerna.