Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog

Organisationer i det civila samhället är centrala aktörer när det gäller att skapa förutsättningar för ett Sverige som håller ihop. Det finns omfattande kunskap och ett stort engagemang inom dessa organisationer i frågor om rasism och liknande former av fientlighet och många goda idéer om åtgärder.

Ett flertal projekt drivs bl.a. i syfte att ta fram och sprida kunskap, att mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet mot rasism eller att med olika metoder påverka och förändra attityder, normer och strukturer i samhället.

Regeringen anser att det är mycket viktigt att det förs kontinuerliga dialoger, i form av t.ex. samråd eller sakråd, mellan regeringen och det civila samhällets organisationer i dessa frågor. Det finns behov av att bredda och fördjupa regeringens kunskap och perspektiv samt – med respekt för varandras roller – bidra till att skapa ömsesidig förståelse och förtroende. Dialogerna ska präglas av ansvar och ömsesidighet, utgå från bådas förutsättningar och tillvarata båda sidors perspektiv och kompetens.

Tidigare givna bidrag till det civila samhällets organisationer inom detta område visar på goda resultat och effekter. Ökad kunskap och att projektets verksamhet kommer att fortsätta efter att finansieringen är slut är några effekter som kunnat konstateras. Regeringen anser att det finns behov av stöd för projekt mot rasism och liknande former av fientlighet som drivs av organisationer i det civila samhället.

Genväg

Myndigheternas uppdrag och redovisningar inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, som redovisas på Forum för levande historias webbplats.