Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Ett förstärkt förebyggande arbete på nätet

Olika rapporter visar att budskap som ger uttryck för rasism, liknande former av fientlighet och extremism och som tidigare endast fördes fram i extrema sammanhang nu dagligen sprids i kommentarsfält och sociala medier och därmed får genomslag i högre grad i dag än tidigare.

Högerextrema grupper använder t.ex. olika forum på internet för att beskriva flyktingar på ett rasistiskt vis och hetsar mot dem genom att utmåla dem som ett hot mot det svenska samhället.

Med ökad tillgång till och användning av internet blir det allt viktigare att höja medie- och informationskunnigheten. Med internet är det lätt att såväl publicera som förändra information. Att dela information blir allt enklare med sociala medier.

Regeringen anser att det finns behov av att förbättra skyddet mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på internet. Dialog behöver ske med företrädare för leverantörer av sociala medier i syfte att de ska ta ett större ansvar i dessa frågor.

Genväg

Myndigheternas uppdrag och redovisningar inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, som redovisas på Forum för levande historias webbplats.