Ett mer aktivt rättsväsende

Hatbrott kan aldrig accepteras i ett demokratiskt samhälle. Förutom den kränkning som den enskilda individen utsätts för, kan sådana brott leda till rädsla och otrygghet hos andra människor som tillhör samma grupp. Rättsväsendet lägger därför stor vikt vid arbetet för att motverka och bekämpa hatbrott.

Många hatbrott kommer aldrig till rättsväsendets kännedom. Det kan bero på att brottsoffret känner skam och inte vill medge sin utsatthet. Det kan även bero på att den drabbade upplever sig inte bli tagen på allvar i kontakten med rättsväsendet. För många har utsattheten tyvärr blivit en del av vardagen och detta kan bidra till att den drabbade inte anmäler.

Polismyndighetens webbplats

Åklagarmyndighetens webbplats

Hatbrottsstatistiken

En enhetlig praktisk tillämpning av begreppet hatbrott

Lagstiftningsarbete

Genväg

Myndigheternas uppdrag och redovisningar inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, som redovisas på Forum för levande historias webbplats.