Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Regeringen tar med denna plan ett samlat grepp om det viktiga arbete i dessa frågor som utförs av flera myndigheter, regionala och lokala aktörer samt organisationer inom det civila samhället. Planen är ett verktyg för att förebygga och motverka rasism och polarisering i samhället och skapa förutsättningar för ett solidariskt och sammanhållet Sverige.

Rasism skapar en grogrund för hatbrott. Det berör oss alla. För att bekämpa rasismen och hatbrotten krävs en helhetssyn. Med en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott får Sverige den möjligheten. Aktörer ges genom denna plan bättre förutsättningar för att kunna samverka, insatser kan följas upp och det samlade arbetet utvecklas. Den nationella planen pekar ut fem strategiska områden som det kommer att ligga särskilt fokus på i regeringens kommande arbete.

Sverige har genom historien varit ett land där en mångfald av synsätt, åsikter och perspektiv kommit till uttryck och samexisterat. Det innebär att det svenska är sammansatt. Det samiska, det afrosvenska, det romska, det muslimska och det judiska ingår tillsammans med mycket annat i det som är det svenska. Samtidigt har rasism och rasbiologiska föreställningar funnits i vårt land länge och under vissa tidsepoker också varit statligt sanktionerad politik.

Utvecklingen i dagens Sverige är komplex. Å ena sidan visar undersökningar att stöd för öppenhet och inkludering ökar över tid men å andra sidan vittnar många samtidigt om ett mer hätskt samhällsklimat där rasismen visar sig allt tydligare. Engagemanget för människors lika värde och tillgång till rättigheter och möjligheter är och har varit stort i Sverige. När allt fler vittnar om ett hårdnande samhällsklimat måste vi ta vara på den kraft och möjlighet till förändring som det engagemanget bär på. Ungdomar är en särskild målgrupp för det arbetet.

Kampen för inkludering och mot rasism är inget enskilt projekt. Det är ingen engångsinsats – utan ett kontinuerligt och brett arbete. Ansvaret ligger på oss alla att bedriva det varje dag i varje del av vårt samhälle.

För Sverige är vi allihop – tillsammans.

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister

Anders Ygeman
Inrikesminister

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister