Foto: Regeringskansliet

Samling för friska arbetsplatser

Arbetsmarknadens parter har kommit överens om ett gemensamt arbete för friskare arbetsplatser och sänkta sjuktal. Regeringen träffar fortlöpande parterna inom den privata och statliga sektorn samt kommuner och landsting för att följa detta viktiga arbete. Avsiktsförklaringarna sträcker sig över hela arbetsmarknaden och innehåller åtgärder som stärker rehabilitering och förebyggande arbete, för att få till ett mer hållbart arbetsliv och få ner sjuktalen.

Aktuellt

Aktuellt inom friska arbetsplatser

Foto: Maskot/Folio

Samarbete för att nå friska arbetsplatser

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt sedan 2010. Åtgärder från såväl regeringen som arbetsmarknadens parter behövs för att fler ska få ett bra stöd åter i hälsa och arbete. Därför har regeringen beslutat om ”Samling för friska arbetsplatser”. Samlingen innebär regelbundna träffar med arbetsmarknadens parter för att följa upp pågående, planerade och framtida åtgärder för att tillsammans skapa friska arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro.

Annika Strandhäll och Jonny Hägerström står och samtalar i en industrilokal.
– Vi är inte unika på något sätt, utan har alltid jobbat med frågorna. Som jag ser det så handlar det mest om sunt förnuft i verksamheten, säger VD:n Jonny Hägerström. Foto: Regeringskansliet

Långsiktigt hälsoförebyggande arbete lönar sig

Under Hälsoresan besökte socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ett antal orter i Sverige för att uppmärksamma och ta del av goda exempel för ett friskare arbetsliv.

Foto: Alexander Ruas/Folio

Läs arbetsmiljöstrategin som gäller 2016-2020

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöarbetet ska ta hänsyn till människors olika förutsättningar och bidra till utvecklingen av både individer och verksamhet.

Innehåll om Samling för friska arbetsplatser

Prenumerera

Totalt 2 träffar.