Foto: Regeringskansliet

Samling för friska arbetsplatser

Arbetsmarknadens parter har kommit överens om ett gemensamt arbete för friskare arbetsplatser och sänkta sjuktal. Regeringen med socialminister Annika Strandhäll träffar fortlöpande parterna inom den privata och statliga sektorn samt kommuner och landsting för att följa detta viktiga arbete. I augusti 2016 tog Annika Strandhäll emot avsiktsförklaringar från samtliga parter på arbetsmarknaden. Avsiktsförklaringarna sträcker sig över hela arbetsmarknaden och innehåller åtgärder som stärker rehabilitering och förebyggande arbete, för att få till ett mer hållbart arbetsliv och få ner sjuktalen.

- Vi har börjat se en vändning i ökningen av sjuktalen, men arbetet får inte avstanna. Både fackförbunden och arbetsgivarna har visat att de menar allvar med att få ner sjuktalen och satsa på friskare arbetsplatser. Jag följer deras arbete mycket noga, säger socialminister Annika Strandhäll.

Aktuellt

Aktuellt inom friska arbetsplatser

Foto: Maskot/Folio

Samarbete för att nå friska arbetsplatser

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt sedan 2010. Åtgärder från såväl regeringen som arbetsmarknadens parter behövs för att fler ska få ett bra stöd åter i hälsa och arbete. Därför har regeringen beslutat om ”Samling för friska arbetsplatser”. Samlingen innebär regelbundna träffar med arbetsmarknadens parter för att följa upp pågående, planerade och framtida åtgärder för att tillsammans skapa friska arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro.

Annika Strandhäll och Jonny Hägerström står och samtalar i en industrilokal.
– Vi är inte unika på något sätt, utan har alltid jobbat med frågorna. Som jag ser det så handlar det mest om sunt förnuft i verksamheten, säger VD:n Jonny Hägerström. Foto: Regeringskansliet

Långsiktigt hälsoförebyggande arbete lönar sig

Under Hälsoresan besökte socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ett antal orter i Sverige för att uppmärksamma och ta del av goda exempel för ett friskare arbetsliv.

Foto: Alexander Ruas/Folio

Läs arbetsmiljöstrategin som gäller 2016-2020

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöarbetet ska ta hänsyn till människors olika förutsättningar och bidra till utvecklingen av både individer och verksamhet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök