Foto: Johnér

Samling mot hot och hat till det fria ordets försvar

Samling mot hot och hat handlar om att värna det demokratiska samtalet. Regeringen kan aldrig låta hat och hot ställa sig i vägen för vår demokrati. Därför ska det motverkas både på nätet och i vardagen. Med denna satsning samlar regeringen in kunskap och erfarenheter för att arbeta förebyggande och ge stöd till de som utsätts - till det fria ordets försvar.

Ansvariga statsråd
Alice Bah Kuhnke
Ansvariga departement
Kultur­departementet

Aktuellt

 • Förordning om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet

  Projekt som syftar till att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet och stärka utsatta individer som deltar i det offentliga samtalet, kan nu få statsbidrag. Ideella föreningar kan söka bidraget från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor. Förordnigen trädde i kraft den 1 mars 2018.

 • Medel till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att utveckla stödet till kommuner och landsting avseende hot och hat mot förtroendevalda

  Regeringen beviljar SKL 1 600 000 kronor för att fortsätta sitt arbete med att utveckla stödet till kommuner och landsting avseende hot och hat mot förtroendevalda. Under valåret 2018 ökar risken för utsatthet på grund av att förtroendevalda är mer exponerade vad det gäller synlighet och tillgänglighet, därför är det av extra vikt att fortsätta detta arbete.

 • Politikernas trygghetsundersökning

  På uppdrag av regeringen har Brottsförebyggande rådet för fjärde gången undersökt utsattheten bland förtroendevalda. Undersökningen ger en bild av vilka som utsatts, av vem och vad motivet kan ha varit. Var fjärde förtroendevald uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld.

 • Journalisternas trygghetsundersökning

  På uppdrag av regeringen har utsattheten bland svenska journalister undersökts av Monica Löfgren Nilsson vid Göteborgs universitet. Undersökningen ger en bild av vilka som utsatts, av vem och vad motivet kan ha varit. Resultatet visar att en av fyra uppger att de blivit utsatta för våld, hot eller trakasserier. Journalister visar sig också vara den mest utsatta yrkesgruppen, förutom under valår då politiker blir mer utsatta.

 • Hot och hat i regleringsbrevet för Konstnärsnämnden 2018

  Regeringen ger Konstnärsnämnden i uppdrag att utveckla insatser för att ge stöd till konstnärer som utifrån sin konstnärliga verksamhet utsätts för hot, våld och trakasserier.

 • Hot och hat i regleringsbrevet för Polismyndigheten 2018

  Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att redovisa vidtagna åtgärder mot brott som hotar den fria åsiktsbildningen. Myndigheten ska bl.a. analysera vilka effekter åtgärderna bedöms ha lett till eller bedöms komma att leda till. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 29 mars 2019.

 • 35 miljoner kronor till det fria ordets försvar

  Foto: Rebecka Uhlin/TT

  Regeringen satsar 35 miljoner kronor under 2017-2020 för att minska utsattheten för hot och hat i det offentliga samtalet. Med handlingsplanen Till det fria ordets försvar vill regeringen minska utsattheten för hot och hat mot journalister, förtroendevalda och konstnärer.

 • Regeringen antar handlingsplan mot hat och hot mot journalister, förtroendevalda och konstnärer

  Regeringen beslutade den 13 juli om en handlingsplan till det fria ordets försvar. Med handlingsplanen stärker regeringen arbetet med att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer då dessa aktörer är särskilt utsatta i det demokratiska samtalet.

 • Ytterligare medel till SKL för stöd till hotade förtroendevalda

  Illustration: Regeringskansliet

  Den 4 maj beviljade regeringen Sveriges kommuner och landstings (SKL) ansökan om 900 000 kronor för att fortsätta stödja och utveckla det systematiska arbetet mot hot och hat mot förtroendevalda. Med detta kan det projekt som påbörjades 2016 nu fortsätta.

 • Fyra nya uppdrag för att värna det demokratiska samtalet

  I vårändringsbudgeten för 2016 tillfördes medel till kunskapsinhämtning om växande hot och hat i samhället. Den 30 juni 2016 fattade regeringen beslut om fyra uppdrag för att värna det demokratiska samtalet.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-532 17 13

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

 • "Alla måste kunna delta i det demokratiska samtalet"

  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke berättar om regeringens satsning Samling mot hot och hat. Satsningen ska leda fram till en handlingsplanen som innehåller förebyggande insatser för att värna det demokratiska samtalet. Arbetet utgår från rundabordssamtal med aktörer som är utsatta för hot och hat. "Vi vill uppnå ett samhällsklimat där vi tål att höra olika perspektiv", säger Alice Bah Kuhnke.

Rundabordssamtal

Under året har kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och statssekreterare Per Olsson Fridh träffat berörda aktörer i ett antal rundabordssamtal. Med samtalen vill regeringen samla in kunskap och erfarenheter i det fortsatta arbetet för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat. Här presenteras några av samtalen.

Rundabordssamtal

 • Foto: Maskot/Folio

  1. Förtroendevalda

  Tre av tio förtroendevalda säger att de någon gång under valåret 2014 blivit utsatta för hot, våld eller trakasserier. Detta visar Politikernas trygghetsundersökning 2015, som Brottförebyggande rådet tagit fram på uppdrag av regeringen. Den 6 april 2016 bjöd statssekreterarna Ann Linde från Justitiedepartementet och Per Olsson Fridh från Kulturdepartementet in representanter från riksdagspartierna för att diskutera de förtroendevaldas utsatthet för hot och hat i det offentliga samtalet.

 • Foto: Roger Turesson/TT

  2. Journalister

  I Utgivarnas rapport ”Därför hotas medier och medarbetare” från 2015, uppger två tredjedelar av de tillfrågade mediecheferna att hotbilden mot redaktionerna har förstärkts under de senaste fem åren. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd den 20 april in representanter från olika medieföretag och branschorganisationer för att samtala kring hot och hat som riktas mot journalister och redaktioner.

 • Foto: Bertil S-son Åberg/TT

  3. Kulturskapare

  Var tredje konstnär och författare har någon gång utsatts för hot, trakasserier, våld, stöld eller skadegörelse. Var sjätte har drabbats under det senaste året. Det visar en rapport som Myndigheten för kulturanalys har tagit fram. I juni träffar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke företrädare för kulturskapare. Rundabordssamtalet kommer att handla om kulturskapares utsatthet och vilka behov de inbjudna företrädarna ser framöver.

 • Foto: Werner Nystrand/Briljans

  4. Kulturinstitutioner

  Den 21 september träffade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke representanter från olika kulturinstitutioner för ett rundsbordssamtal kring hot och hat riktat mot kulturinstitutioner. Kunskapen på området kommer idag från fackförbundet DIK som har gett ut en rapport om arbetsmiljön biblioteken. I höst kommer Myndigheten för kulturanalys att presentera en intervjustudie som avser uppdragsgivare till konstnärer och författare.

 • Alice Bah Kuhnke talar i inledningen av mötet
  Statssekreterare Per Olsson Fridh och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke leder rundabordssamtal om näthat. Foto: Helena Långström/Regeringskansliet

  5. Näthat

  Den 5 oktober höll kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och statssekreterare Per Olsson Fridh ett rundsbordssamtal på temat näthat. Aktörer med kunskaper och erfarenheter kring frågor om näthat, men med olika utgångspunkter och perspektiv, fanns representerade vid mötet.

 1. 1 Förtroendevalda
 2. 2 Journalister
 3. 3 Kulturskapare
 4. 4 Kulturinstitutioner
 5. 5 Näthat

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 47 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida