Sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda de som är sjuka och utvecklingen av vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor. En behovsanpassad hälso- och sjukvård innebär att vården ska ges med hänsyn till den enskilda patientens behov.

Aktuellt om sjukvård

 • Vårbudgeten 2019: Regeringen tar krafttag för att korta vårdköerna

  För att korta vårdköerna inför regeringen en uppdaterad kömiljard på 1,62 miljarder kronor för 2019. Det framgår av vårändringsbudgeten som regeringen lämnar till riksdagen den 10 april. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Socialministern talade på WHO Partners Forum

  En man och en kvinna sitter och talar över ett bord
  Socialminister Lena Hallengren samtalade med Världshälsoorganisationen WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus vid WHO Partners Forum på Fotografiska muséet i Stockholm. Foto: Regeringskansliet

  Den 9-10 april var Sverige värd för WHO Partners Forum i Stockholm där flera av världens ledande personer inom hälsa diskuterade ett nytt samarbete och initiativ för att möta vår tids mest akuta hälsoutmaningar.

  – För att kunna möta vår tids globala hälsoutmaningar krävs ett ännu närmare samarbete än idag. Att bekämpa antibiotikaresistens och sjukdomsutbrott och kunna erbjuda grundläggande hälso- och sjukvård för alla är inte bara viktigt för att förbättra människors välbefinnande utan också för att främja tillväxt och utveckling, säger socialminister Lena Hallengren.

Foto: Folio bildbyrå

Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården

Syftet med den långsiktiga inriktningen för arbetet med cancervården är att tydliggöra hur regeringen vill att det nationella arbetet med cancervården ska utvecklas inför framtiden. Inriktningen fokuserar på arbetet fram till 2025, men har också en vision och ett antal långsiktiga mål för arbetet med en ännu längre tidshorisont.

Foto: Folio

Insatser för kvinnors hälsa

Skillnader mellan kvinnor och män i hälso- och sjukvården föranleder flera stora satsningar för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinnor

Illustration: Gullers för Regeringskansliet

E-hälsa för en effektiv och modern socialtjänst och hälso- och sjukvård

Nationell e-hälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Målet är att skapa konkret nytta för invånare, personal och beslutsfattare.

Illustration: Annika Carlsson

Jämställd hälsa - regeringens insatser

Det femte jämställdhetspolitiska delmålet är jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. En jämställd hälsa är ett mål i sig, men en god hälsa för kvinnor och män respektive flickor och pojkar bidrar även till ett jämställt och aktivt deltagande i samhället. Ta del av regeringens hittills genomförda insatser.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1684 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida