Artikel från Finansdepartementet

Skatteförslag i budgeten för 2020

Publicerad

På den här sidan samlas förslag på skatteområdet som regeringen aviserar och föreslår i budgetpropositionen för 2020.

Höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar

Taket för uppskov vid bostadsförsäljningar är tillfälligt slopat. När slopandet löper ut vill regeringen höja taket till 3 miljoner kronor permanent.

Artikel: Höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar 

Grön skatteväxling ska ge ytterligare skattesänkningar 2021

Utöver de skattesänkningar som genomförs som en del av den gröna skatteväxlingen nästa år budgeterar regeringen 3,48 miljarder kronor för ytterligare skattesänkningar 2021.

Artikel: Grön skatteväxling ska ge ytterligare skattesänkningar 2021

Skatt på avfallsförbränning 

Regeringen föreslår att en skatt på avfallsförbränning införs under 2020. Förslaget syftar  bland annat till att på lång sikt uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering.

Pressmeddelande: Skatt på avfallsförbränning införs under 2020
Prop. 2019/20:32 Skatt på avfallsförbränning 

Skatt på plastbärkassar

Regeringen vill införa en skatt på plastbärkassar. Skatten ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och därigenom bidra till att minska nedskräpningen och spridningen av mikroplaster i naturen.

Pressmeddelande: Skatt på plastbärkassar
Lagrådsremiss: Skatt på plastbärkassar

Förstärkt avdrag för forskning och utveckling

Regeringen vill ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna för de personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget. 

Pressmeddelande: Förstärkt avdrag för forskning och utveckling i höstbudgeten 
Promemoria: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt

Regeringen föreslår att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, den så kallade värnskatten, avskaffas den 1 januari 2020. 

Artikel: Förslag om avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt i höstbudgeten 

Sänkt skatt för en miljon personer över 65 år

I budgeten föreslår regeringen sänkt skatt för personer över 65 år som har inkomster över ca 17 000 kronor per månad. För lägre inkomster är skillnaden borta sedan 2018. Förslaget berör en miljon pensionärer.

Pressmeddelande: Sänkt skatt, höjt grundskydd och nya insatser för Sveriges äldre
Artikel: Om sänkt skatt för personer över 65 år 2016-2020 

Sänkt skatt på drivmedel

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om att sänka skatten på drivmedel inför budgetpropositionen 2020.

Artikel: Sänkt skatt på drivmedel
Prop. 2019/20:24 Sänkt skatt på drivmedel 

Ingångsavdrag för att fler ska komma i arbete

Regeringen vill införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020. Ingångsavdraget är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Pressmeddelande: Ingångsavdrag för att fler ska komma i arbete

Krav på elektronisk betalning vid rut- och rot-arbeten

För att få ta del av rut- och rotavdrag vill regeringen införa ett krav på att betalningen för arbetet har skett elektroniskt. Det nya kravet ska göra det lättare för Skatteverket kräva bevis på att sådan betalning faktiskt har skett och föreslås börja gälla 1 januari 2020. 

Pressmeddelande: Ytterligare åtgärder i höstbudgeten för ordning och reda, konkurrensneutralitet och för att bekämpa välfärdsfusk

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp från 1 januari 2021

Regeringen vill införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige. Det avgörande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige blir därigenom vem den utför arbete för och inte vem som betalar ut lönen.

Pressmeddelande: Ytterligare åtgärder i höstbudgeten för ordning och reda, konkurrensneutralitet och för att bekämpa välfärdsfusk

Skattereduktion för boende i vissa geografiska områden

Som en del av den gröna skatteväxlingen vill regeringen sänka skatten med 1 650 kronor per år för den som bor i vissa geografiska områden, främst i Norrland och nordvästra Svealand. 

Pressmeddelande: Grön skatteväxling - skattereduktion för boende i vissa geografiska områden 

Regeringen vill införa en bankskatt från 2022

Den 31 augusti höll finansminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist en pressträff där de berättade att regeringen har för avsikt att införa en bankskatt. 

Pressmeddelande: Långsiktig finansiering av det militära försvaret
Artikel: Bankskatt