Grön skatteväxling

Gröna skatteväxlingen innebär att höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Enligt januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, ska en kraftfull grön skatteväxling genomföras. Målet är att den ska omfatta minst 15 miljarder kronor.

Ansvariga statsråd
Magdalena Andersson
Ansvariga departement
Finans­departementet

Aktuellt

 • Expertskatten föreslås bli mer konkurrenskraftig

  Regeringen kommer under hösten att lägga fram ett förslag som innebär att tidsgränsen för skattelättnad enligt expertskattereglerna utvidgas från tre till fem år. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Beslutade och aviserade miljöskatteförändringar hittills

 • Slopad nedsättning för diesel i gruvindustriell verksamhet
 • Slopad nedsättning för uppvärmningsbränslen inom industrin, jord-, skogs- och vattenbruk
 • Höjd skatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk
 • Justeringar i förmånsvärden för personbilar
 • Förenklad och förstärkt bonus-malus
 • Höjd kemikalieskatt
 • Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatt
 • Införande av skatt på avfallsförbränning
 • Införande av skatt på plastbärkassar
 • Ett borttagande av flygskatten stoppades

Beslutade och aviserade skattesänkningar på jobb och företagande hittills

 • Skattereduktion för boende i vissa kommuner som i sin helhet ingår i stödområde A eller B
 • Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling
 • Utvidgad tidsgräns för expertskatt
 • En del av skattereduktionen för förvärvsinkomster

Om genomförandet

Skatteväxlingen har inte gjorts år för år. Inom denna gröna skatteväxling innebär det att miljöskattehöjningar och sänkningar av skatt på jobb och företag motsvarar varandra under mandatperioden.

Innehåll om grön skatteväxling

Prenumerera

Totalt 17 träffar.