Social omsorg

Social omsorg handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Aktuellt om social omsorg

  • Lena Hallengren om satsningar på äldreomsorgen

    I filmen berättar äldreminister Lena Hallengren om insatser för äldreomsorgen åren 2015-2018. Regeringen har bland annat satsat 7 miljarder för ökad bemanning i äldreomsorgen, det ska bli lättare att få hemtjänst, en demensstrategi har tagits fram och det finns nu investeringsstöd för bostäder för äldre.

  • Förslag till riksdagen om biståndsbedömt trygghetsboende

    Foto: Folio

    I propositionen tydliggör regeringen kommunernas möjligheter att inrätta en särskild boendeform för äldre: biståndsbedömt trygghetsboende. Detta genom att en ny bestämmelse inför i socialtjänstlagen.

Äldreminister Lena Hallengren vid besök på ett äldreboende.
Äldreminister Lena Hallengren vid besök på ett äldreboende. Foto: Jeppe Gustafsson TT

Demensstrategi med fokus på omsorg

Regeringen beslutade den 24 maj om en nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom. Regeringen vill verka för att förbättra kvaliteten i omsorgen och öka tryggheten för kvinnor och män med demenssjukdom och deras anhöriga. ─ Allt fler blir äldre och drabbas av demenssjukdom och vi måste möta den utvecklingen med kunskap och ett mer systematiskt arbete och nu har vi äntligen en demensstrategi, säger äldreminister Lena Hallengren

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Möte med pensionärskommittén

Den 21 maj mötte äldreminister Lena Hallengren regeringens pensionärskommitté och talade om regeringens äldrepolitik och framtida prioriteringar. Även arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och civilminister Ardalan Shekarabi deltog vid mötet.

Två kvinnor sitter på en balkon och samtalar.
Utgångspunkten är en lagstiftning som innebär att den som har behov av stöd får det och som främjar att alla människor – flickor, pojkar, kvinnor och män – oavsett funktionsnedsättning kan vara delaktiga i samhällslivet. Foto: Åke Nyqvist/Folio

Assistansersättning och LSS

Regeringens funktionshinderspolitik berör alla politikområden. Stödinsatserna inom LSS och assistansersättningen är en del av funktionshinderspolitiken.

Foto: Folio Maskot

Nordisk konferens om vem som vill arbeta i äldreomsorgen

Konferensen ”Vem vill arbeta i äldreomsorgen” genomfördes fredagen den 20 april i Stockholm. Fokus på konferensen var personalen i äldreomsorgen och deras arbetsmiljö. Hur är förutsättningarna att göra ett bra arbete och hur kan arbetet göras mer attraktivt för att locka människor att vilja arbeta där.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 838 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida