Social omsorg i statens budget

Område Social omsorg är en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
4:6 Statens institutionsstyrelse
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.