Socialförsäkringar

Socialförsäkringen handlar om att ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Området omfattar sjukförsäkringen, pensionerna samt föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar.

Aktuellt om socialförsäkringar

  • Utredning föreslår reformer mot brott mot välfärden

    Regeringens särskilda utredare Amir Rostami har överlämnat delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Utredningen föreslår flera reformer för att motverka felaktiga utbetalningar och bekämpa organiserad brottslighet som riktas mot välfärdssystemen.

Foto: Regeringskansliet

Vårbudgeten 2022: Åtgärder inom Socialdepartementets områden

Regeringen ger i vårändringsbudgeten för 2022 förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning om karensavdrag och sjuklön

Regeringen tillsatte den 24 mars en utredning om karensavdraget och sjuklönen. Utredaren ska bland annat ta ställning till behovet av att ändra reglerna för karensavdraget för att det inte ska slå olika hårt mot personer beroende på kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden.

Foto: Maskot
Foto: Maskot Foto: Maskot

Hållbara pensioner

De partier som står bakom pensionssystemet har enats om en rad förändringar för att långsiktigt höja och trygga pensionerna.

Illustration: Regeringskansliet

Prisbasbelopp för 2022 fastställt

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 48 300 kronor respektive 49 300 kronor för år 2022.

Innehåll om socialförsäkringar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1081 träffar.