Socialförsäkringar

Socialförsäkringen handlar om att ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Området omfattar sjukförsäkringen, pensionerna samt föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar.

Aktuellt om socialförsäkringar

  • Skillnader i pension mellan män och kvinnor

    Varför är det skillnader i pension mellan män och kvinnor? Skillnaderna beror på att kvinnor och män har olika stora inkomster under yrkeslivet. Pensionerna bestäms av livsinkomsten. Generellt sett har kvinnor lägre löner och arbetar oftare deltid än män. För att pensionsgapet ska minska måste jämställdheten under yrkeslivet öka.

  • Höjt bostadstillägg, höjd garantipension och sänkt skatt för pensionärer från årsskiftet

    Den 1 januari 2020 träder ett flertal ändringar på pensionsområdet i kraft.

Illustration: Regeringskansliet

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiIiteringsprocess – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 2020

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings-­ och rehabiliteringsprocess 2020.

© European union Källa: EC - Audiovisual Service Foto: Mauro Bottaro

Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Här finns mer information om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexitprocessen inklusive förberedelserna för utträdet. Här beskrivs bland annat vad ett avtalslöst utträde skulle innebära och vilka regeländringar som genomförs för att hantera detta samt vad brexit betyder för näringslivet och de medborgare som särskilt berörs.

Foto: Pernille Tofte

Hållbara pensioner: Förbättrat grundskydd för pensionärer och ett successivt längre arbetsliv

Regeringen vill att pensionerna ska höjas. Regeringen och pensionsgruppen föreslår därför ett antal åtgärder på pensionsområdet i propositioner som lämnats till riksdagen den 28 maj. I pensionsgruppen ingår regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Illustration: Regeringskansliet

Prisbasbelopp för 2020 fastställt

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 47 300 kronor respektive 48 300 kronor för år 2020.

Innehåll om socialförsäkringar

Prenumerera

Totalt 691 träffar.