Socialförsäkringar

Socialförsäkringen handlar om att ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Området omfattar sjukförsäkringen, pensionerna samt föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar.

Aktuellt om socialförsäkringar

  • Lagförslag på remiss om undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård

    En av regeringens åtgärder under pandemin är att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete i sjukförsäkringen efter dag 180 och dag 365 i sjukperioden ska kunna skjutas upp när vården eller rehabiliteringen har blivit uppskjuten på grund av pandemin. Detta för att undvika att människor blir av med sin ekonomiska trygghet. Då det råder fortsatt osäkerhet kring pandemins utveckling och långsiktiga effekter på vårdköer och väntetider skickas nu ett lagförslag ut på remiss. Förslaget handlar om att vid behov förlänga det tillfälliga undantaget.

  • Regeringen har beslutat om förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19

    Regeringen har beslutat att förlänga flera åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19. Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper samt läkarintygsfri tid. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Beslutet har fattats efter att riksdagen beslutat om den extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen den 6 april.

Foto: TT

Om hälsovård, sjukvård och äldrevård med anledning av covid-19

Coronapandemin har haft stor påverkan på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Här hittar du regeringens beslut och åtgärder med anledning av coronapandemin. Använd filtret längre ned på sidan för att hitta regeringsbeslut, aktuell lagstiftning eller information om en viss åtgärd.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Överenskommelse om höjda pensioner 2021

Vid ett sammanträde den 5 mars enades Pensionsgruppen om en överenskommelse för att höja pensionerna 2021.

Foto: Maskot
Foto: Maskot Foto: Maskot

Hållbara pensioner

De sex partier som står bakom pensionssystemet har enats om en rad förändringar för att långsiktigt höja och trygga pensionerna. Det innebär bland annat att garantipensionen och taket i bostadstillägget för pensionärer höjs från och med nästa år. 2020 höjs även lägsta åldern för att ta ut allmän pension och en så kallad riktålder införs för att upprätthålla pensionsnivåerna när vi lever allt längre.

Illustration: Regeringskansliet

Prisbasbelopp för 2021 fastställt

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 47 600 kronor respektive 48 600 kronor för år 2021.

Innehåll om socialförsäkringar

Prenumerera

Totalt 886 träffar.