Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Socialtjänst inklusive äldreomsorg handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Aktuellt om socialtjänst inklusive äldreomsorg

  • Reformer på hälso- och sjukvårdsområdet under 2019

    Regeringen har genomfört ett antal reformer under året i syfte att stärka den svenska hälso- och sjukvården. Det nationella vaccinationsprogrammet har utökats och regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd. Genom överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) investerar regeringen 4,7 miljarder år 2020 i bland annat ökad tillgänglighet både i primärvården och specialistvården, inklusive cancervården. Hjälp med andning har bedömts utgöra ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

  • Nationell samordnare för ökad kvalitet i äldreomsorgen

    Regeringen har utsett en nationell samordnare som ska främja en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg. Samordnaren ska stödja kommunerna genom att bland annat stimulera förändringsarbete för en attraktivare arbetsmiljö, stärka ledarskapet samt föreslå välfärdstekniska lösningar som kan avlasta personalen.

Innehåll om socialtjänst inklusive äldreomsorg

Prenumerera

Totalt 1017 träffar.