Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Socialtjänst inklusive äldreomsorg handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Aktuellt om socialtjänst inklusive äldreomsorg

  • Nationelle samordnaren för ökad kvalitet inom äldreomsorgen överlämnade betänkande

    Den 16 juni överlämnade regeringens nationelle samordnare för ökad kvalitet inom äldreomsorgen Göran Johnsson ett betänkande till socialminister Lena Hallengren.

  • Vad gör regeringen åt kriminaliteten?

    Socialminister Lena Hallengren berättar om regeringens förebyggande insatser bland barn och unga för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Innehåll om socialtjänst inklusive äldreomsorg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1299 träffar.