Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Socialtjänst inklusive äldreomsorg handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Aktuellt om socialtjänst inklusive äldreomsorg

  • Statsråd i dialogmöte om unga och kriminalitet

    Socialminister Lena Hallengren sitter vid ett bord. Lite längre bort sitter Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister och minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, är den i regeringen som ansvarar för frågor om barnets rättigheter.
    På mötet betonade Lena Hallengren och Åsa Lindhagen att socialtjänsten är en av samhällets viktigaste resurser i det brottsförebyggande arbetet. För att stoppa rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng så krävs tidigare och samordnade insatser. För att göra rätt åtgärder är det viktigt att lyssna in den expertis som finns hos kommunernas socialtjänst och skola, hos polisen och myndigheter, Foto: Frida Färlin/ Regeriingskansliet

    Vad kan samhället, föräldrar, skolan och andra aktörer göra för att barn och unga inte ska hamna i kriminalitet? Det var den centrala frågan på en hearing den 16 december om unga, icke straffmyndiga lagöverträdare och nyrekrytering. Socialminister Lena Hallengren och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen träffade företrädare från myndigheter och kommuner på ett digitalt dialogmöte.

  • Regeringen välkomnar Coronakommissionens delbetänkande

    Tisdag 15 december överlämnade Coronakommissionen sin första delredovisning till regeringen, med fokus på smittspridning inom vård och omsorg om äldre. Slutsatserna visar bland annat att det behövs bättre regelverk, tydligare ansvarsfördelning och ökad medicinsk kompetens i äldreomsorgen.

Innehåll om socialtjänst inklusive äldreomsorg

Prenumerera

Totalt 1191 träffar.