Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Socialtjänst inklusive äldreomsorg handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Aktuellt om socialtjänst inklusive äldreomsorg

 • Granskning av äldreboenden presenterad

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i juni granskat landets samtliga 1700 äldreboenden. Tillsynen visar bland annat att 40 kommuner varit särskilt utsatta med nästan 70 procent av alla dödsfall i covid-19 på äldreboenden.

 • Plan inför nya utbrott av covid-19

  Antalet personer som blir allvarligt sjuka i covid-19 har minskat den senaste tiden men enligt Folkhälsomyndigheten finns det en risk för att nya lokala och regionala utbrott blossar upp i Sverige. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna får därför i uppdrag av regeringen att ta fram en plan inför nya utbrott av covid-19.

 • För äldre, sjuka och vård- och omsorgspersonal med anledning av covid-19

  Foto: TT

  Här finns samlad information som berör äldre, sjuka och riskgrupper. Här finns också information för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Innehåll om socialtjänst inklusive äldreomsorg

Prenumerera

Totalt 1096 träffar.