Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Socialtjänst inklusive äldreomsorg handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Aktuellt om socialtjänst inklusive äldreomsorg

 • Pressträff med Lena Hallengren den 6 oktober

  Onsdag 6 oktober håller socialminister Lena Hallengren en pressträff för att presentera tillsättningen av en utredning om samhällets vård av placerade barn och unga. Vid pressträffen presenteras också regeringens utsedda särskilda utredare Carina Ohlsson.

 • Regeringens arbete för en tryggare äldreomsorg

  Två pensionärer och en personal pratar står och pratar med varandra på ett äldreboende.
  Genom att satsa på komptensstärkande insatser för personalen höjs kvaliteten inom äldreomsorgen så att de äldre och deras anhöriga känner ökad trygghet och ges en god omsorg. Foto: Maskot/TT

  Regeringen har genomfört flera reformer för att stärka kvaliteten och säkerheten i äldreomsorgen. Här kan du läsa om några pågående satsningar.

 • Digital pressträff med Lena Hallengren

  Torsdagen den 23 september håller socialminister Lena Hallengren en digital pressträff för att presentera kommittédirektiv till en utredning som ska se över frågan om statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Under pressträffen kommer socialministern även att presentera vem som ska leda utredningen.

Innehåll om socialtjänst inklusive äldreomsorg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1344 träffar.