Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Socialtjänst inklusive äldreomsorg handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Ansvariga för socialtjänst inklusive äldreomsorg

Ansvarigt statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om socialtjänst inklusive äldreomsorg

  • Tillskott till kommunerna för arbetet mot hemlöshet

    Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utlysa 30 miljoner kronor till kommunerna för att stärka arbetet mot hemlöshet. Medlen ska gå till satsningar på metoden Bostad först, en beprövad och effektiv metod som tar sikte på hemlösa personer med social problematik, till exempel missbruk.

  • Regeringen lämnar förslag om Lex Lilla hjärtat till riksdagen

    I propositionen ”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat” föreslår regeringen fem lagändringar för att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn.

Innehåll om socialtjänst inklusive äldreomsorg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1458 träffar.