Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Socialtjänst inklusive äldreomsorg handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Aktuellt om socialtjänst inklusive äldreomsorg

  • Kunskapsstöd ska stärka säkerheten på HVB för barn och unga

    Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett kunskapsstöd vad gäller omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete för personal på Hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga.

  • Hjälp med andning ska kunna ge rätt till personlig assistans

    Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslaget innebär att behov av hjälp med andning ska utgöra sådana grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

Innehåll om socialtjänst inklusive äldreomsorg

Prenumerera

Totalt 945 träffar.