Socialtjänst inklusive äldreomsorg i statens budget

Uppdaterad

Socialtjänst inklusive äldreomsorg är en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet
4:6 Statens institutionsstyrelse
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

Mer om statens budget

Den 21 september lämnade regeringen budgeten för 2021 samt höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen.