Bild: UN Environment Programme

Stockholm+50

I juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.

Om Stockholm+50

Vad är Stockholm+50?

Stockholm+50 är ett FN-möte som hålls i Stockholm den 2-3 juni 2022. I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Stockholm+50 ska bidra till att öka takten i omställningen mot en mer hållbar framtid och samla det internationella samfundet bakom stärkt samarbete och handling. Stockholm+50 blir ett högnivåmöte dit alla FN:s medlemsländer bjuds in. Mötet äger rum på Stockholmsmässan och kommer också att innehålla digitala inslag och sändningar.

Mediefrågor

Journalister kan redan nu ansöka om ackreditering till Stockholm+50 hos FN. Ackreditering för medier är begränsat till representanter för tryckta medier, fotografer, radio, tv, film, nyhetsbyråer, samt digitala medier som representerar behöriga medieorganisationer. På sidan Pressroom nedan finns länk till ackreditering.

Tema och förväntat resultat

Stockholm +50 arrangeras under namnet ”A healthy planet for all – our responsibility, our opportunity." Innebörden är att alla länder har ett gemensamt ansvar för de globala utmaningarna, som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, och för att hitta lösningar som kan bidra till en hållbar framtid. Ambitionen är att Stockholm+50 ska snabba på genomförandet av åtaganden som gjorts inom ramen för Agenda 2030 och främja en hållbar återhämtning efter Covid-19. Stockholm+50 kan utgöra en plattform för såväl transformativ förändring och konkreta åtgärder, som visionär framåtblick.

Deltagande i Stockholm+50

Målet är att Stockholm+50 ska samla högnivådeltagare från ett stort antal länder, men även representanter för civilsamhället, näringslivet och forskarsamhället samt ungdomsrepresentanter. Det finns också möjligheter för intressenter att arrangera olika typer av events i anslutning till mötet. Ett begränsat antal sidoevenemang äger rum på själva mötet. Ansökan för associerade events, som arrangeras fysiskt eller digitalt i anslutning till mötet, är nu öppen.

Vägen till Stockholm+50

Alla relevanta större grupper och intressenter, inklusive representanter för unga, det civila samhället och den privata sektorn, uppmuntras att bidra till diskussioner inför Stockholm+50, . En central del av mötet är de tre ledarskapsdialogerna som ska säkerställa starka budskap och konkreta rekommendationer. Tre informella arbetsgrupper har etablerats för att i sin tur ge vägledning i detta arbete.

Stockholmskonferensen 1972

FN:s konferens om den mänskliga miljön, även kallad Stockholmskonferensen, var FN:s första miljökonferens och ägde rum den 5–16 juni 1972 i Stockholm. Mötet resulterade i den så kallade Stockholmsdeklarationen, som innehöll flera principer som är viktiga för miljöförvaltningen än idag. Två andra resultat av mötet var att FN:s miljöprogram Unep bildades och att Världsmiljödagen 5 juni instiftades.

Innehåll om Stockholm+50

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 23 träffar.