Stockholm+50

Den 2-3 juni 2022 arrangerade FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige stod som värd tillsammans med Kenya. I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Ambitionen med Stockholm+50 var att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.

 • Stockholmsagendan visar vägen framåt efter Stockholm+50

  • gruppbild ovanifrån

   Den 2-3 juni var Sverige och Kenya värd för FN-konferensen Stockholm+50. Ambitionen med Stockholm+50 är att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.

   Photo: Duncan Moore/UN Photo

  • statsministern visas på en skärm när hon inledningstalar

   Statsminister Magdalena Andersson öppningstalade på FN-konferensen Stockholm+50 som pågår den 2-3 juni.

   Foto: Viktor Petersson/Regeringskansliet

  • kungen, Kenyas president och statsministern går inne i en konferenssal

   Sverige och Kenya är tillsammans värdar för Stockholm+50. Kung Carl XVI Gustaf, Kenyas president Uhuru Kenyatta och statsminister Magdalena Andersson deltog när mötet inleddes torsdag den 2 juni.

   Foto: Duncan Moore/UN Photo

  • Andersen, Strandhäll och Tobiko håller pressbriefing

   På mötets första dag höll klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, Uneps direktör Inger Andersen och Kenyas miljöminister Keriako Tobiko en inledande pressbriefing om Stockholm+50.

   Foto: Nicole Dreher Sköld/Regeringskansliet

  • Kerry och Andersson

   USA:s klimatsändebud John Kerry och statsminister Magdalena Andersson på FN-konferensen Stockholm+50 som pågår den 2-3 juni. I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972, som Olof Palme var initiativtagare till.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • gruppbild inomhus

   Biståndsminister Matilda Ernkrans, utrikesminister Ann Linde och FN:s generalsekreterare António Guterres på FN-konferensen Stockholm+50.

   Foto: Frida Drake/Regeringskansliet

  • dahlgren håller tal

   EU-minister Hans Dahlgren höll Sveriges nationella anförande på Stockholm+50 under torsdagen.

   Foto: Victoria Frisk Garcia/Regeringskansliet

  • Mötesdeltagare sitter runt ett bord.

   Närmare ett hundratal deltagare från olika länder, industrier samt internationella organisationer möttes i Stockholm den 1 juni inom initiativet LeadIT för att diskutera den tunga industrins klimatomställning. Mötet hölls i anslutning till Stockholm+50. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll deltog på mötet.

   Foto: Linnea Donaldson/Regeringskansliet

  • Andersson och Guterres står bredvid varandra inomhus

   Den 1 juni tog statsminister Magdalena Andersson emot FN:s generalsekreterare António Guterres som besöker Stockholm med anledning av FN:s högnivåmöte, Stockholm +50.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Flera personer sitter och står runt ett mötesbord

   I anslutning till Stockholm+50 stod Sverige och USA värdar för ett möte där näringslivet, civilsamhället och cirka tio länder diskuterade lösningar för att minska plastföroreningarna och öka återvinningen av plast. Mötet hölls den 1 juni.

   Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet

  • Strandhäll och flera andra sitter runt ett mötesbord

   Två stora ungdomsmöten med både nordisk och global representation genomfördes den 31 maj och 1 juni i samband med Stockholm+50. Under dessa möten sammanställde och presenterade ungdomarna sina ståndpunkter kring Stockholm+50 för flera miljö- och klimatministrar. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll deltog.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Loggan för Stockholm+50 över en grå silhuettbild av en Stockholmsvy

   FN-konferensen Stockholm+50 äger rum den 2-3 juni, under den internationella klimat- och miljöveckan i Stockholm.

   Illustration: UNEP och Regeringskansliet

  Omkring 150 länder har samlats i Stockholm för att kraftsamla för klimatet och miljön. Nu har Sverige, tillsammans med Kenya, sammanfattat resultatet till en Stockholmsagenda - 10 uppmaningar till omvärlden för att öka takten i omställningen.

Om Stockholm+50

Vad var Stockholm+50

Stockholm+50 var ett FN-möte som hölls i Stockholm den 2-3 juni 2022. I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Stockholm+50 ska bidra till att öka takten i omställningen mot en mer hållbar framtid och samla det internationella samfundet bakom stärkt samarbete och handling. Stockholm+50 var ett högnivåmöte dit alla FN:s medlemsländer bjöds in. Mötet ägde rum på Stockholmsmässan och innehöll också digitala inslag och sändningar.

Deltagande i Stockholm+50

Stockholm+50 samlade drygt 4000 deltagare, vara ett antal stats- och regeringschefer, drygt hundra miljöministrar och andra högnivådeltagare från ett stort antal länder, men där fanns även många representanter för civilsamhället, näringslivet och forskarsamhället, samt ungdomsrepresentanter. Ett 50-tal sidoevenemang ägde rum på själva mötet. Dessutom arrangerades närmare 200 sk associerade events, som arrangerades på andra platser eller digitalt i anslutning till mötet. Det gick att följa stora delar av Stockholm+50 via digitala sändningar från UN WebTV.

Tema och förväntat resultat

Stockholm +50 arrangerades under namnet ”A healthy planet for all – our responsibility, our opportunity." Innebörden var att alla länder har ett gemensamt ansvar för de globala utmaningarna, som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, och för att hitta lösningar som kan bidra till en hållbar framtid. Ambitionen var att genom Stockholm+50 snabba på genomförandet av åtaganden som gjorts inom ramen för Agenda 2030 och främja en hållbar återhämtning efter Covid-19. Stockholm+50 utgjorde därmed utgöra en plattform för såväl transformativ förändring och konkreta åtgärder, som visionär framåtblick.

Vägen till Stockholm+50

Alla relevanta större grupper och intressenter, inklusive representanter för unga, det civila samhället och den privata sektorn, uppmuntrades att bidra till diskussioner inför Stockholm+50. En central del av mötet var de tre ledarskapsdialogerna som säkerställde starka budskap och konkreta rekommendationer. Tre informella arbetsgrupper etablerade också s för att i sin tur ge vägledning i arbetet.

Stockholmskonferensen 1972

FN:s konferens om den mänskliga miljön, även kallad Stockholmskonferensen, var FN:s första miljökonferens och ägde rum den 5–16 juni 1972 i Stockholm. Mötet resulterade i den så kallade Stockholmsdeklarationen, som innehöll flera principer som är viktiga för miljöförvaltningen än idag. Två andra resultat av mötet var att FN:s miljöprogram Unep bildades och att Världsmiljödagen 5 juni instiftades.

Innehåll om Stockholm+50

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 45 träffar.