Deltagande vid Stockholm+50

Uppdaterad

Målet är att Stockholm+50 ska samla högnivådeltagare från ett stort antal länder, men även representanter för civilsamhället, näringslivet och forskarsamhället samt ungdomsrepresentanter.

Registrering

Registrering till Stockholm+50 är öppen för FN:s medlemsländer samt en en rad organisationer och grupper. Registrering är öppen on-line till den 20 maj. Därefter i samband med själva mötet på plats i Stockholm. Läs mer på sidan Registration | Stockholm+50.

Associerade evenemang

Associerade evenemang spelar en viktig kompletterande roll till Stockholm+50. De utgör en möjlighet för olika intressenter att genomföra Stockholm+50-relaterade evenemang i samband med det internationella mötet. Till skillnad från sidoevenemangen kommer associerade evenemang inte fysiskt att äga rum på Stockholmsmässan utan de kan vara fysiska, virtuella eller hybrida och äga rum var som helst i världen. Därigenom kan fler värdefulla röster och sammanhang visas upp på en global scen. Intresseanmälan för associerade evenemang  är nu öppen. Associated Events | Stockholm+50

Side events

Det finns möjlighet för ett begränsat antal side events på Stockholm+50. Ansökningstiden för side events har passerats. Sökande kommer att få besked i slutet av april. 

Global enkät: State of the planet

Stockholm+50 har tagit fram en enkät för att samla in åsikter från människor runt om i världen om tillståndet för världens utveckling mot hållbarhet. Enkäten innehåller tio frågor som besvara anonymt. Den tar bara 5 minuter att fylla i. Resultaten från enkäten tas till Stockholm+50 i Stockholmden 2-3 juni 2022. State of the Planet: Global Public Survey 

Inspel till mötet

Det är prioriterat att få inspel från civilsamhälle och unga, både inför mötet och under dagarna då det genomförs. Statsråd och statssekreterare har genomfört flera samråd med ungdomsorganisationer och organisationer från civilsamhället de senaste åren. 

Internationellt finns flera vägar att göra sin röst hörd: Ways to Participate | Stockholm+50