Foto: © Åke E:son Lindman

Sverige i FN:s säkerhetsråd

Efter att ha röstats in i FN:s säkerhetsråd med stor marginal sitter Sverige under 2017 och 2018 som icke-permanent medlem i säkerhetsrådet. Under juli 2018 var Sverige ordförande i säkerhetsrådet för andra gången. Då tog Sverige ansvar för rådets dagordning och bidrog till att säkerhetsrådet kunde uppfylla sin huvuduppgift enligt FN:s stadga – att upprätthålla internationell fred och säkerhet.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 40

  Omröstning med handuppräckning i FN:s säkerhetsråd.
  Säkerhetsrådet antar enhälligt en teknisk förlängning av resolution 2240 rörande åtgärder mot människosmuggling och människohandel utanför Libyens kust genom resolution 2437. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

  Veckan i säkerhetsrådet: Antagande av arbetsprogram för oktober månad, Libyen/EUNAVFOR MED, antiterrorism, Demokratiska republiken Kongo/ebola, Sudan/sanktioner samt rådsresa till Demokratiska republiken Kongo.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 39

  UN Photo/Evan Schneider

  Veckan i säkerhetsrådet: Möten om icke-spridning av massförstörelsevapen samt om Nordkorea (DPRK). Pressuttalande om terroristattack i Iran.

 • Ett intensivt, resultatdrivet och inkluderande ordförandeskap till ända

  FN:s säkerhetsråd
  FN:s säkerhetsråd UN Photo/Paulo Filgueiras

  Som ordförande i FN:s säkerhetsråd har Sverige tagit ansvar för rådets mycket omfattande agenda och lett det intensiva dagliga arbetet. Att bidra till säkerhetsrådets grundläggande funktion – att upprätthålla internationell fred och säkerhet – är en uppgift Sverige tagit sig an med fokus på resultat, dialog och ett inkluderande ledarskap.

Foto: Cia Pak / UN Photo

Det här är FN:s säkerhetsråd

Säkerhetsrådet utgörs av fem permanenta medlemmar och tio icke-permanenta, och är ett av FN:s sex huvudorgan och har ansvar för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet.

Foto: Jonas Svensson / Försvarsmakten

Sverige och FN

Förenta nationerna utgör en central arena för Sveriges arbete med de globala utmaningarna. Genom FN bidrar Sverige till att förebygga konflikter, stödja fredsansträngningar, främja återuppbyggnaden av konfliktdrabbade stater, samt verka för nedrustning och ickespridning.

Utrikesminister Margot Wallström, ambassadör Olof Skoog och kabinettsekreterare Annika Söder
Sverige valdes den 28 juni 2016 in i FN:s säkerhetsråd med god marginal. Foto: Manuel Elias / UN Photo

Frågor och svar om Sveriges FN-kandidatur

Vad, hur och varför? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet