Foto: © Åke E:son Lindman

Sverige i FN:s säkerhetsråd

Efter att ha röstas in i FN:s säkerhetsråd med stor marginal sitter Sverige under 2017 och 2018 som icke-permanent medlem i säkerhetsrådet tillsammans med de fem permanenta medlemsländerna Frankrike, Kina, Storbritannien, Ryssland och USA, samt nio andra icke-permanenta medlemmar. Det ligger i Sveriges intresse att som ett öppet och omvärldsberoende land bidra till och slå vakt om den internationella ordning där FN och dess säkerhetsråd är kärnan. Under juli 2018 innehar Sverige ordförandeskapet i säkerhetsrådet.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 20

  FN:s Säkerhetsråd
  Säkerhetsrådet diskuterar situation i Mellanöstern och Palestina. UN Photo/Eskinder Debebe

  Veckan i säkerhetsrådet: Kosovo/UNMIK, avrapportering från rådsresa till Bangladesh och Myanmar, extrainsatt möte om Gaza, Somalia/UNSOM, Syrien i det politiska spåret, Guinea-Bissau och öppen debatt om respekten för folkrätten inom ramen för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. Mandatförlängning för insatserna UNIFSA och AMISOM.

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 19

  Fatou Bensouda
  Fatou Bensouda, chefsåklagare i Internationella brottmålsdomstolen, under säkerhetsrådets diskussioner om situationen i Libyen. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

  Veckan som gick i säkerhetsrådet: Syrien/kemvapen, Bosnien-Hercegovina, Sydsudan/UNMISS, Sudan/UNAMID, Libyen/Internationella brottmålsdomstolen, möte med styrkecheferna för tre av FN:s fredsbevarande operationer, Burundi, Arriamöte om barn och väpnad konflikt, uttalande om Myanmar, uttalande om länken mellan terrorism och gränsöverskridande organiserad brottslighet.

Foto: Cia Pak / UN Photo

Det här är FN:s säkerhetsråd

Säkerhetsrådet utgörs av fem permanenta medlemmar och tio icke-permanenta, och är ett av FN:s sex huvudorgan och har ansvar för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet.

Foto: Jonas Svensson / Försvarsmakten

Sverige och FN

Förenta nationerna utgör en central arena för Sveriges arbete med de globala utmaningarna. Genom FN bidrar Sverige till att förebygga konflikter, stödja fredsansträngningar, främja återuppbyggnaden av konfliktdrabbade stater, samt verka för nedrustning och ickespridning.

Utrikesminister Margot Wallström, ambassadör Olof Skoog och kabinettsekreterare Annika Söder
Sverige valdes den 28 juni 2016 in i FN:s säkerhetsråd med god marginal. Foto: Manuel Elias / UN Photo

Frågor och svar om Sveriges FN-kandidatur

Vad, hur och varför? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök