Foto: © Åke E:son Lindman

Sverige i FN:s säkerhetsråd

Efter att ha röstats in i FN:s säkerhetsråd med stor marginal satt Sverige under 2017 och 2018 som icke-permanent medlem i säkerhetsrådet. Sverige har som principfast medlem i FN:s säkerhetsråd tagit avstamp i ”bottenplattan”: folkrätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv. Den svenska arbetsmetoden har varit inlyssnande, kreativ och aktiv diplomati med ambitionen att nå resultat.

 • Skrivelse om tiden i FN:s säkerhetsråd överlämnad till riksdagen

  Foto: Eskinder Debebe/UN Photo

  Idag överlämnade regeringen en skrivelse till riksdagen för att redogöra för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018. En av de lärdomar och slutsatser som dras är att valda medlemmar kan göra skillnad.

 • Flera framgångar under Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018

  Utrikesminister Margot Wallström leder säkerhetsrådets möte om fred och säkerhet i Afrika, den 10 juli 2018.
  Efter att ha röstats in i FN:s säkerhetsråd med stor marginal har Sverige under 2017 och 2018 suttit som icke-permanent medlem i säkerhetsrådet. Under juli 2018 var Sverige ordförande i säkerhetsrådet för andra gången. Då tog Sverige ansvar för rådets dagordning och bidrog till att säkerhetsrådet kunde uppfylla sin huvuduppgift enligt FN:s stadga – att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Foto: UN Photo/Loey Felipe

  Sverige avslutade vid årsskiftet sina två år som icke permanent medlem i FN:s säkerhetsråd. Sveriges fokus har varit på folkrätt, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Med aktiv diplomati, kreativitet och ett lyssnande förhållningssätt har resultat uppnåtts.

 • Programmet för Sveriges medlemsskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018

  Foto: Åke E:son Lindman

  Sveriges ambition som medlem i FN:s säkerhetsråd var att lyssna till dem som berörs, försvara de som behöver det och stå upp för det vi tror på. Vi strävade efter att föra en engagerad och initierad politik i de många frågor som stod på säkerhetsrådets dagordning, men också efter att ha beredskap att hantera nya kriser och konflikter.

Foto: Cia Pak / UN Photo

Det här är FN:s säkerhetsråd

Säkerhetsrådet utgörs av fem permanenta medlemmar och tio icke-permanenta, och är ett av FN:s sex huvudorgan och har ansvar för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet.

Foto: Jonas Svensson / Försvarsmakten

Sverige och FN

Förenta nationerna utgör en central arena för Sveriges arbete med de globala utmaningarna. Genom FN bidrar Sverige till att förebygga konflikter, stödja fredsansträngningar, främja återuppbyggnaden av konfliktdrabbade stater, samt verka för nedrustning och ickespridning.

Foto: UN Photo/Manuel Elias

Frågor och svar om Sveriges medlemskap i Förenta nationernas säkerhetsråd

Sverige har under 2017-18 varit en invald medlem i FN:s säkerhetsråd och vid årsskiftet löpte medlemskapet ut.

Innehåll om Sverige i FN:s säkerhetsråd

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 187 träffar.