Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd – vecka 3

Publicerad

Hanteringen av situationen i Gambia har varit intensiv under veckan som gått. Landets tidigare president Yahya Jammeh, som förlorade presidentvalet den 1 december 2016, vägrade att avgå inför installationen i torsdags av den demokratiskt valde efterträdaren Adama Barrow.

Samtliga säkerhetsrådets medlemmar röstar för resolution 2337
Säkerhetsrådet antog under torsdagen enhälligt resolution 2337, där alla gambiska partier uppmanas respektera december månads valresultat. Foto: UN Photo / Evan Schneider

Som ordförande i säkerhetsrådet har Sverige aktivt engagerat sig tillsammans med framför allt Senegal för att utarbeta en tydlig respons från rådet. Efter förhandlingar kunde ett enat säkerhetsråd i torsdags anta en resolution om Gambia. Rådet krävde att Jammeh skulle överlämna makten och gav fullt politiskt stöd för den västafrikanska organisationen ECOWAS ansträngningar för att säkerställa ett fredligt maktskifte. Att det internationella samfundet så tydligt tog ställning i frågan var en viktig signal. Natten mot lördag svensk tid uppgav Jammeh att han avgår och under helgen har han lämnat landet.

Ytterligare ett uttalande från säkerhetsrådet diskuterades på söndagen, för att välkomna utvecklingen under helgen. Det finns anledning att fortsatt följa utvecklingen i Gambia, vilket rådet kommer att göra i enlighet med den resolution som antagits. Samtidigt kan konstateras att rådets agerande i Gambia-fallet varit ett konkret exempel på både proaktivt konfliktförebyggande arbete och på synergieffekter mellan å ena sidan FN:s åtgärder och å andra sidan regionala ansträngningar. Förebyggande i linje med FN-stadgans kapitel VI och samarbete med regionala organisationer enligt kapitel VIII är två viktiga delar av säkerhetsrådets arbete, som också särskilt lyfts fram i Sveriges program för medlemskapet i rådet. Vid sidan av resolutionen om Gambia har rådet denna vecka också antagit ett ordförandeuttalande om FN:s arbete i Västafrika. Det konfliktförebyggande perspektivet lyfts särskilt fram i detta uttalande.

Syrien har återigen varit föremål för överläggningar i rådet. Diskussionen skedde bakom lyckta dörrar i fredags. Rådet har vad gäller Syrien ofta varit lamslaget på grund av djup splittring inte minst mellan de permanenta länderna. Positivt var därför att rådet vid detta möte kunde komma överens om ett antal budskap som sedan lästes upp för media av rådets ordförande, FN-ambassadör Olof Skoog (se länk nedan). Senare under fredag eftermiddag gjorde rådet också ett uttalande mot ISIL:s övergrepp i Palmyra i Syrien där man förstört kulturella minnesmärken och rapporter finns om att avrättningar genomförts. Säkerhetsrådet kommer att återkomma till Syrien senare i januari.

Länk: Olof Skoog inför media om Syrien

I tisdags genomfördes en kvartalsvis återkommande Mellanösterndebatt i säkerhetsrådet. Utöver medlemmarna i säkerhetsrådet deltog ett 30-tal ytterligare medlemsstater. Inläggen fokuserade på fredsprocessen i Mellanöstern. Sverige uppmärksammade i sitt inlägg bland annat resolution 2334, som säkerhetsrådet antog dagen före julafton, och underströk dess betydelse för arbetet för en tvåstatslösning. Det var första gången på över åtta år som rådet kunde enas om en resolution om fredsprocessen. I inlägget i tisdags välkomnade Sverige också det så kallade franska initiativet och resultatet av den konferens, som genomfördes i Paris i söndags, där ett 70-tal länder deltog och skrev under en gemensam deklaration till stöd för en tvåstatslösning.

Rådets överläggningar i onsdags om Mali och FN:s insats i landet, MINUSMA, kom att färgas av en terroristattack som utförts tidigare under dagen i Mali mot de tre parterna till fredsavtalet. Attacken fördömdes av rådet i ett uttalande. Under diskussionerna underströk rådets medlemmar vikten av att skyndsamt gå vidare med genomförandet av fredsavtalet, ett arbete som i många delar är försenat. Malis utrikesminister deltog i mötet och försäkrade regeringens fulla engagemang. MINUSMA har ett långtgående mandat, men flera länder konstaterade att insatsen saknar resurser och förmåga att fullt ut genomföra sina uppgifter. Sverige föreslog därför med stöd från övriga medlemmar att ett extrainsatt möte skulle genomföras med de truppbidragande länderna för att diskutera insatsens förmågebrister. Sverige är, som nämnts i ett tidigare veckobrev, ett av de truppbidragande länderna.

Under veckan har rådet också haft ett möte om genomförandet av den nukleära överenskommelsen med Iran (JCPOA). FN-sekretariatet redogjorde i positiva ordalag för överenskommelsens genomförande, som ansågs vara effektiv på den nukleära sidan utan rapporter om överträdelser. FN uppgav att vissa rapporter inkommit om avvikelser i fråga om vapenhandel och reseförbud. Rådets medlemmar välkomnade JCPOA och dess implementering samtidigt som flera länder uppmärksammade rapporterna om avvikelser. Överenskommelsen framhölls som ett exempel på framgångsrik diplomati. Mötet genomfördes i öppet format (se länk nedan).

Länk: Säkerhetsrådets möte om JCPOA

Veckan som kommer förväntas rådet bland annat ha överläggningar om Cypern, Sydsudan, Jemen samt Somalia.

Kontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator